№ 39 (2017)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Влияние геометрических параметров на НДС соединений с натягом PDF (Русский)
D. G. Vinogradsky, A. G. Andreev 5-9
Численное определение усилий при двухпроходной формовке заготовки подшипникового кольца PDF (Русский)
Ie. .D. Grozenok 10-13
Теоретичні дослідження впливу зміни тиску в електропневматичному гальмівному приводі на динаміку руху коліс КТЗ PDF
E. Don 14-18
Динамическая нелинейность ультразвуковой обработки неоднородных и биологических материалов PDF (Русский)
S. M. Isakov, S. I. Marusenko 19-22
Моделирование и анализ вибрационных характеристик корпуса паровой турбины большой мощности PDF (Русский)
S. V. Krasnikov 23-26
Динамические процессы в буровом долоте-расширителе для бурения компенсационных скважин PDF (Русский)
D. I. Kuzmenko 27-31
Огляд методів розв’язання контактних задач в’язкопружних композиційних оболонок PDF
V. G. Martynenko, G. I. Lvov 32-48
Обзор некоторых ключевых направлений исследований ученых НТУ «ХПИ» в области динамики конструкций PDF (Русский)
S. A. Nazarenko, M. A. Tkachuk 49-56
Про коливання осцилятора з кубічно-нелінійною жорсткістю PDF
V. P. Olshanskiy, V. V. Burlaka, M. V. Slipchenko, O. M. Malec 57-61
Коливання квадратично-нелінійного осцилятора, спричинені імпульсним навантаженням PDF
V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy 62-67
Численное определение напряженно-деформированного состояния тонкой пластины с покрытим при ударном воздействии пробойником PDF (Русский)
A. V. Stepuk, L. V. Avtonomova, S. V. Bondar, V. L. Khavin, S. I. Marusenko 68-71
Численное моделирование процесса деформирования двухслойной пластины при ударном воздействии пробойником PDF (Русский)
A. V. Stepuk, L. V. Avtonomova, S. V. Bondar, V. L. Khavin 72-75
Термічна правка технологічно-деформованих верхніх обв’язувань піввагонів PDF
О. V. Fomin, О. V. Burlutsky, M. I. Gorbunov, О. А. Logvinenko, А. М. Fomina 76-80
Экспериментальное исследование прочности многокомпонентного элемента защитной конструкции при растяжении и ударе PDF (Русский)
V. L. Khavin, B. M. Kyrkach, O. B. Kyrkach, A. V. Stepuk 81-84
Динамическое воздействие инструмента на разрушаемую гранулированную среду PDF (Русский)
D. Yagudin 85-88
Вплив умов прогріву ротора парової турбіни К-325-23,5 на термонапружений стан і ресурс при пусках PDF (English)
Ju. O. Bakhmutska, V. N. Goloshchapov, R. Kochurov 89-94
Нелінійне деформування складених конструкцій при електромагнітній обробці PDF (English)
D. V. Lavinsky 95-98
Лінійні коливання консольних циліндричних оболонок без неоднорідностей PDF (English)
H. Taherzadeh, K. V. Avramov 99-103