Редколегія

Загальну редакційну політику Вісника НТУ “ХПІ” визначає Координаційна Рада, яка складається з відомих вчених, професорів НТУ “ХПІ”.

Координаційна Рада визначає загальні вимоги, що висуваються до усіх серій Вісника, правила, вимоги, порядок подачі статей та концепцію їх відбору. При цьому кожна серія Вісника НТУ “ХПІ” має власну редакційну колегію, яка визначає конкретні вимоги до публікацій в тій чи іншій тематиці.

Показати/сховати інформацію про склад Координаційної Ради

Голова: Л. Л. Товажнянський, д-р техн. наук, проф.;
Секретар: К. О. Горбунов, канд. техн. наук, доц.;

 • А.П.Марченко, д-р техн. наук, проф.;
 • Є.І.Сокол, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України;
 • Є. Є. Александров, д-р техн. наук, проф.;
 • А. В. Бойко, д-р техн. наук, проф.;
 • Ф. Ф. Гладкий, д-р техн. наук, проф.;
 • М. Д. Годлевський, д-р техн. наук, проф.;
 • А. І. Грабченко, д-р техн. наук, проф.;
 • В. Г. Данько, д-р техн. наук, проф.;
 • В. Д. Дмитриєнко, д-р техн. наук, проф.;
 • І. Ф. Домнін, д-р техн. наук, проф.;
 • В. В. Єпіфанов, канд. техн. наук, проф.;
 • Ю. І. Зайцев, канд. техн. наук, проф.;
 • П. О. Качанов, д-р техн. наук, проф.;
 • В. Б. Клепіков, д-р техн. наук, проф.;
 • С. І. Кондрашов, д-р техн. наук, проф.;
 • В. М. Кошельник, д-р техн. наук, проф.;
 • В. І. Кравченко, д-р техн. наук, проф.;
 • Г. В. Лісачук, д-р техн. наук, проф.;
 • О. К. Морачковський, д-р техн. наук, проф.;
 • В. І. Ніколаєнко, канд. іст. наук, проф.;
 • П. Г. Перерва, д-р екон. наук, проф.;
 • В. А. Пуляєв, д-р техн. наук, проф.;
 • М. І. Рищенко, д-р техн. наук, проф.;
 • В. Б. Самородов, д-р техн. наук, проф.;
 • Г. М. Сучков, д-р техн. наук, проф.;
 • Ю. В. Тимофієв, д-р техн. наук, проф.;
 • М. А. Ткачук, д-р техн. наук, проф.

Редакційна колегія серії “Динаміка та міцність машин” Вісника НТУ “ХПІ” у теперішній час складається:

Відповідальний редактор:
– д.т.н., проф. Морачковський О.К.(НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна),

Завідувач кафедри теоретичної механіки НТУ “ХПІ”

Доктор технічних наук, професор.

Академік АН Вищої освіти України.

Член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки,

Член європейських наукових товариств: EUVROMECH, GAMM.

Лауреат премій ім академіка Г.Ф. Проскури і Великобританії в галузі науки.

web-сторінка: http://web.kpi.kharkov.ua/teormeh/uk/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/morachkovs-kij-oleg-kostyantinovich/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Morachkovsky

Scopus profile: переглянути
GoogleScholar profile: переглянути
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5466-5110

 
Відповідальний секретар:
– к.т.н., доц. Андрєєв А.Г. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна)

Члени редколегії:
– д.т.н., проф. Аврамов К.В. (ІПМаш НАН України, м. Харків, Україна)
– д.т.н., проф. Альтенбах Х. (Магдебургський університет імені Отто фон Гюріке, м. Магдебург, Німеччина),
– д.т.н., проф. Барканов Є.М. (РТУ, м. Рига, Латвія),
– д.т.н., проф. Бреславський Д.В.(НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна),
Показати/сховати інформацію

Бреславський Дмитро ВасильовичЗавідувач кафедри систем і процесів управління НТУ “ХПІ”.

Доктор технічних наук, професор.

Академік Академії наук Вищої школи України по відділенню механіки та машинобудування.

Нагороджений Знаком Міністерства освіти та науки України “За наукові досягнення”.

Член Європейського товариства механіків (EuroMech) Національного комітету України по теоретичній та прикладній механіці.

Наукові інтереси: фізично нелінійні задачі механіки деформованого твердого тіла (повзучість, руйнування при циклічних і ударних навантаженнях), метод скінченних елементів, IT-технології в задачах механіки.

web-сторінка: http://www.kpispu.info/uk/teachers/breslavskii-dmitro-vasilovich
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dv_Breslavsky

Scopus profile: переглянути

 
– д.т.н., проф. Воробйов Ю.С. (ІПМаш НАН України, м. Харків, Україна)
– д.т.н., проф. Зиньковський А.П. (ІПМ НАН України, м. Київ, Україна)
– д.т.н., проф. Курпа Л.В.(НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна),
Показати/сховати інформацію

Курпа Лідія ВасилівнаЗавідувач кафедри прикладної математики НТУ “ХПІ”
проф., д.т.н.

Наукові інтереси:

 • Теорія R-Функцій;
 • Розробка методів для розв’язання лінійних і геометрично нелінійних задач вигину і коливань багатошарових пологих оболонок і пластин зі складною формою плану;

 

 

web-сторінка: http://web.kpi.kharkov.ua/apm/head-of-the-department/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Lidiya_Kurpa

Scopus profile: переглянути
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8380-1521

 
– д.т.н., доц. Ларін О.О. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна),
– д.т.н., проф. Львов Г.І.(НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна),
Показати/сховати інформацію

Львов Геннадій ІвановичЗавідувач кафедри динаміки та міцності машин НТУ “ХПІ”
проф., д.т.н., академік Академії наук вищої школи України.

Наукові інтереси: контактні задачі пружно-пластичного деформування і повзучості оболонок; проблеми тривалої міцності тонкостінних конструкцій, працюючих при високих температурах; технологічні задачі формостворення оболонок.


Адреса електроної пошти:
lvovgi@kpi.kharkov.ua
web-сторінка: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/uk/lvov-gennadij-ivanovich-2/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Gennadiy_Lvov

Scopus profile: переглянути
GoogleScholar profile: переглянути
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0297-9227

 
– д.т.н., доц. Мартиненко Г.Ю. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна),
– д.ф.-м.н., проф. Міхлін Ю.В.(НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна),
Показати/сховати інформацію

Міхлін Юрій ВолодимировичДоктор фізико-математичних наук, професор.

Основні наукові результати зв’язані з розробкою теорії нелінійних нормальних коливань, дослідженнями стійкості нелінійних коливань, дослідженнями хаотичних коливань, віброударних коливань, проблем нелінійного віброгасіння, коливань нелінійних пружних систем, коливань роторних систем. Автор більш ніж 260 наукових публікацій, в тому числі 5 книг (в співавторстві). Автор статей в журналах «Прикладная механика», «Прикладная математика и механика», «Applied Mechanics Review», «Journal of Sound and Vibration», «Nonlinear Dynamics», «Int. Journal of Nonlinear Mechanics», «Chaos, Solitons and Fractals», «Int. Journal of Solids and Structure» та інших. Запрошений редактор спеціальних випусків в журналах Mathematical Problems in Engineering, 2010 та Journal of Sound and Vibration, 2009.

Член редколегій журналів Mathematical Problems in Engineering, Journal of Mechanical Engineering Science, Nonlinear Dynamics.

Неодноразово виступав з докладами на українських та міжнародних конференціях, що проходили в Великій Британії, Германії, Греції, Нідерландах, Ізраїлі,Італії, Росії, Франції та ін. Запрошувався для виступів на семінарах та для спільної роботи в університети Австрії, Бразилії, Великої Британії, Італії, Росії, США, Франції.

Один з організаторів і голова наукових комітетів міжнародних конференцій з нелінійної динаміки в НТУ «ХПИ» (2004, 2007, 2010 и 2013 гг.) з участю відомих вчених з Великої Британії, Італії, Канади, Кореї, Польщі, Португалії, Росії, Сербії, США, України, Японії та інших країн. Член наукових комітетів кількох міжнародних наукових конференцій.

Член Американської математичної спільноти, Німецької спільноти прикладної математики та механіки, а також спільноти ЄВРОМЕХ.

 

Адреса електронної пошти: muv@kpi.kharkov.ua; Yuri_Mikhlin@mail.ru
web-сторінка: http://web.kpi.kharkov.ua/apm/personal/yuri-v-mikhlin/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Yuri_Mikhlin

Scopus profile: переглянути
GoogleScholar profile: переглянути
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1780-9346

 
– д.т.н., проф. Науменко К. (Магдебургський університет імені Отто фон Гюріке, м. Магдебург, Німеччина)
– д.т.н., проф., Пеллікано Ф. (Університет Модени, м. Модена, Італія)
– д.т.н., проф. Ткачук М.А. (НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна)