DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2017.39.115770

Численное моделирование процесса деформирования двухслойной пластины при ударном воздействии пробойником

A. V. Stepuk, L. V. Avtonomova, S. V. Bondar, V. L. Khavin

Анотація


У роботі методом скінченних елементів проведено чисельне моделювання процесу ударної взаємодії двошарової пластини (метал - біотканина) cо сталевим пробійником. Рішення нестаціонарної контактної краєвої термовязкопружньопластичної задачі дозволило знайти параметри напружений-деформованого стану в шарах пластини. Аналіз полів деформацій і напружень показав, що при неповному проникненні пробійника в пластину область деформації шару біотканини значно перевищує область локальної деформації металевого шару.

Ключові слова


удар; двухслойная пластина; биоткань; моделирование; термовязкоупругокопластичность; метод конечных элементов

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kneubuehl B.P. Measuring the Wounding Potential of Rifle and Handgun Ammunition. International workshop on wound ballistics. Thun. Switzerland: 1999. No 3. Р. 24.

Coupland R., Loye D. Legal and health issues: International humanitarian law and the lethality or non-lethality of weapons. Non-Lethal Weapons: Technological and Operational Prospects. 2000. No 6. Р. 60.

Sellier K.G., Kneubuehl B.P. Wound Ballistics and the Scientific Background. Elsevier. 1994. ISBN 0-444-81511-2.

Amato J.J., Syracuse D., Seaver P.R., Rich N. Bone as a Secondary Missile: An Experimental Study in the Fragmenting of Bone by High-velocity Missiles. J. Trauma. 1989. Vol. 29. No. 5. PP.609-612.

Peters C.E. A Mathematical-Physical Model of Wound Balistics. J. Trauma (China). 1990. No 6. PP. 303-318.

Avtonomova L.V., Bondar S.V., Stepuk A. V., Xavin V.L. Osobenosti visokoskorostnogo deformirovaniy tonkoy plastinyi s visokoprochnyim. Visnik NTU «KhPI». Seriya: Dinamika i mitsnist mashin. Kharkiv: NTU «KhPI». 2015. No 57. PP.8-10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Kneubuehl B.P. Measuring the Wounding Potential of Rifle and Handgun Ammunition / B.P. Kneubuehl // International workshop on wound ballistics. – Thun, Switzerland: 1999. – № 3. – Р. 24.

2. Coupland R. Legal and health issues: International humanitarian law and the lethality or non-lethality of weapons / R. Coupland, D. Loye // Non-Lethal Weapons: Technological and Operational Prospects. – 2000. – № 6. – Р. 60.

3. Sellier K.G. Wound Ballistics and the Scientific Background / K.G. Sellier, B.P. Kneubuehl // Elsevier. – 1994. – ISBN 0-444-81511-2.

4. Amato J.J. Bone as a Secondary Missile: An Experimental Study in the Fragmenting of Bone by High-velocity Missiles / J.J. Amato, D. Syracuse, P.R. Seaver, N.Rich // J. Trauma. – 1989. – Vol. 29, No. 5. – PP. 609-612.

5. Peters C.E. A Mathematical-Physical Model of Wound Balistics / C.E. Peters // J. Trauma (China). – 1990. – № 6. – PP. 303-318.

6. Автономова Л. В. Особенности высокоскоростного деформирования тонкой пластины с высокопрочным покрытием / Л. В. Автономова, C.В. Бондар, А.В. Степук, В. Л.Хавін // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 57. – С. 8-10.