Тематика

Вісник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б» Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886) з технічних наук зі спеціальностей: 
                                   113 - прикладна математика, 
                                   122 - комп'ютерні науки. 

 До опублікування у журналі приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформівного твердого тіла, комп'ютерних наук, теорії надійності тощо. Статті мають бути оформлені відповідно до вимог. Основні наукові напрямки:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.
  • Методи для вирішення прикладних задач засобами сучасних комп'ютерних технологій.
  • Моделювання складних об’єктів, процесів і систем
  • Розробка та використання новітніх інформаційних технологій для вирішення практичних задач