DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2017.39.115759

Влияние геометрических параметров на НДС соединений с натягом

D. G. Vinogradsky, A. G. Andreev

Анотація


У статті розглядається вплив геометричних параметрів на НДС з'єднань з натягом стосовно двох випадків: геометрично подібним з'єднанням з натягом (стан В), з'єднанням з натягом при різній товщині стінок втулок і незмінних параметрах контактної зони валу і втулки (стан С).
Отримані кількісні оцінки залежностей еквівалентної напруги, контактного тиску і сумарних переміщень елементів з'єднань з натягом від значень коефіцієнтів подібності K1 і радіального K2. Показано, що в стані В сумарні переміщення ростуть, а еквівалентна напруга і контактний тиск падають зі збільшенням коефіцієнта K1. В стані С еквівалентна напруга і сумарні переміщення валу ростуть, а у втулці знижуються при зростанні контактного тиску із збільшенням коефіцієнта K2.

Ключові слова


соединения с натягом; метод конечных элементов; напряжения; деформации

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Samul V.I. Osnovi teorii uprugosti i plastichnosti. Uchebnoe posobie. 2-е izd. Moscow: Visshaya shkola, 1982. 264 p.

Bemiker E.I. Posadka s natyagom v mashinostroenii. Moscow: Mashinostroenie, 1968. 168 p.

Tarabasov N.D. Raschet napryazhennyh posadok v mashinostroenii. Moscow: Mashgiz, 1961. 264 p.

Shevchenko R.A., Andreev A.G. Komp'yuternoe modeLirovanie nekotoryh tipov profiL'nyh soedinenij s natyagom pri osevyh nagruzkah. Visnyk NTU "KhPI". 2014. No 57. PP. 106-114

Danilov D.V., Andreev A.G. NDS profiL'nyh soedinenij s natyagom pod dejstviem kontaktnyh nagruzok. Visnyk NTU "KhPI". 2011. No 52. PP. 63-76.

Basov K.A. ANSYS: spravochnik pol'zovatelya. Moscow: DMK Press, 2005. 640 p.

Basov K.A. ANSYS v primerah i zadachah. Pod red. D.G. Kraskovskogo. Moscow: Komp'yuter Press, 2002. 224 p.

Basov K.A. Graficheskii interfeice kompleksa ANSYS. Moscow: DMK Press, 2006. 248 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Самуль В.И. Основы теории упругости и пластичности. учеб.пособие. – 2-е изд. / В.И. Самуль. – М.: Высшая школа, 1982. – 264 с.


2. Берникер Е.И. Посадки с натягом в машиностроении / Е.И. Берникер. – М.-Л.: Машиностроение, 1966. – 166 с.


3. Тарабасов Н.Д. Расчет напряженных посадок в машиностроении / Н.Д. Тарабасов. – М.: Машгиз, 1961. – 264 с.


4. Шевченко Р.А. Компьютерное моделирование некоторых типов профильных соединений с натягом при осевых нагрузках / Р.А. Шевченко, А.Г.Андреев // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск «Динаміка і міцність машин». – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 57. – С. 106-114.


5. Данилов Д.В. НДС профільних з’єднань з натягом під дією контактних навантажень / Д.В. Данилов, А.Г. Андреев // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск «Динаміка і міцність машин». – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – № 52. – С. 63-76.


6. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя / К.А. Басов. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 640 с.

7. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / К.А. Басов. Под общ. ред. Д.Г. Красковского. – М.: Компьютер Пресс, 2002. – 224 с.

8. Басов К.А. Графический интерфейс комплекса ANSYS / К.А. Басов. – М.: ДМК Пресс 2006. – 248 с.