Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин


Зображення домашньої сторінки журналу

ISBN: 2078-9130

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Морачковський О.К.

Журнал індексується у системах Index Copernicus Journals Master List, Google Scholar, CrossRef. Детальніше...

Видання "Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з технічних наук. Детальніше...

Детальну інформацію про журнал та редакційну політику можна знайти за цим посиланням.

 

Шановні відвідувачі сайту! На поточний момент сайт знаходиться на реконструкції. Певні елементи сайту можуть працювати некоректно або бути відсутні!

Перейти до Авторського центру Подати статтю Керувати поданнями

 

Інформація про журнал Редколегія Контакти

 

До опублікування у журналі приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформівного твердого тіла, теорії коливань, теорії надійності тощо. Публікуються лише роботи, що відповідають вимогам оформлення та вимогам щодо дотримання етичних норм при опублікуванні статей. Детальну інформацію щодо тематики статей, вимог до оформлення і порядку розгляду дивіться у Авторському центрі.

Основні наукові напрямки:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

№ 40 (2017): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Контактне деформування складеного індуктора із допоміжним екраном при дії електромагнітного поля PDF
H. Altenbach, D. Lavinsky, K. Naumenko 5-9
Оцінка міцності і придатності для використання з’єднань з натягом з геометричними аномаліями PDF
A. G. Andreev, O. V. Schepkin 10-14
Застосування методу зважених відхилів для визначення розподілу температур та деформацій радіаційної повзучості в пластинах PDF
D. V. Breslavsky, O. A. Tatarinova, K. F. Cheshko 15-19
Алгоритм розрахунку та аналіз силового навантаження моделі ножичного підйомника на різних стадіях підйому PDF
V. N. Grischenko 19-25
Спеціалізована система автоматизованого проектування та аналізу міцності ремонтних з’єднань трубопроводу PDF
E. V. Dudnik, G. I. Lvov 26-31
Удосконалення несучої конструкції кузова універсального напіввагону для забезпечення його міцності при маневрових співударяннях PDF
A. O. Lovska, V. O. Bazhura, O. M. Pireev 32-36
Оптимальне проектування композитних бандажів для ремонту трубопроводів PDF
I. G. Lvov 37-42
Особливості моделювання роторної динаміки за допомогою методу скінченних елементів з урахуванням взаємної дії демпфуючих властивостей конструктивних елементів турбомашин PDF
G. Yu. Martynenko, O. M. Marusenko 43-48
Дослідження напружено деформованого стану, коливань та оптимальне проектування несучих конструкцій гідротурбін PDF
S. Y. Misiura, A. N. Shupikov 49-53
Анализ чувствительности характеристик поворотно-симметричных много-компонентных конструкций к варьированию параметров PDF (Русский)
S. A. Nazarenko 54-57
Вільні коливання осцилятора з синусоїдальною силовою характеристикою PDF
V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy 58-63
Про коефіцієнт динамічності нелінійного осцилятора PDF
V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy 63-66
Особливості обробки результатів експерименту за допомогою штучної нейронної мережі PDF
S. Pogrebnyak, O. Vodka 67-74
Щодо визначення силових перетворень при клиноподібномузносі гальмівних колодок вантажних вагонів PDF
V. G. Ravluk 75-80
Экспериментальный и численный анализ свободных колебаний пологой оболочки PDF (Русский)
K. F. Cheshko, K. V. Avramov, O. F. Polischuk 81-85