Редакційний штат

Редактори

Алексей Александрович Водка, Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут", Ukraine

Alex Sah

Nikolay Perepelkin, NTU "KhPI"

Ксенія Євгенівна Потопальська, Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут»

Редактори розділів

Алексей Александрович Водка, Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут", Ukraine

Nikolay Perepelkin, NTU "KhPI"