№ 46 (2016)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Профессор Жовдак Валерий Алексеевич – к 70-летию со дня рождения PDF (Русский)
O. I. Trubayev, O. O. Larin, O. K. Morachkovsky 5-9
Взаимное влияние соединений с натягом и сопряженных с ними конструктивных элементов PDF (Русский)
A. G. Andreev, D. G. Vinogradsky 10-15
Препроцесорні програми для підготовки скінченноелементних сіток у випадку великих деформацій PDF (English)
D. V. Breslavsky, M. V. Konovalow, O. A. Tatarinova 16-20
Варіант алгоритму одночасного приведення пучка двох матриць до ланцюгової форми PDF
V. M. Grischenko 21-25
Комп’ютерне моделювання процесів пробиття металевих та металокерамічних пластин PDF
O. Kostromitskaya 26-34
Магнітопружне деформування тіла із порожниною PDF
D. V. Lavinsky 35-38
Удосконалення заходів щодо надійності закріплення несучих конструкцій кузовів вагонів на залізничних поромах PDF
A. A. Lovskaya 39-43
Чисельна методика визначення анізотропних в’язкопружних властивостей ортогонально армованого композиційного матеріалу PDF
V. G. Martynenko, G. I. Lvov 44-51
Способы учета и моделирование сил сопротивления различной физической природы в механических, динамических, колебательных и роторных системах PDF (Русский)
G. Y. Martynenko, O. M. Marusenko 52-59
Огляд сучасних моделей розвитку корозійних пошкоджень та напрямів дослідження їх впливу на міцність і надійність елементів трубопровідних систем PDF
K. E. Potopalska 60-65
Аналіз існуючих та перспективних профілів складових елементів несучих систем одиниць рухомого складу залізниць PDF
О. V. Fomin, О. А. Logvinenko, О. V. Burlutsky, А. М. Fomina 66-72
Web- інструменти для обробки даних щодо довготривалої міцності PDF (English)
D. V. Breslavsky, O. O. Breslavska, A. V. Kozlyuk 73-76
Врахування впливу залишкових напружень та деформацій повзучості при прокатці сталевих листів PDF (English)
D. V. Breslavsky, V. О. Mietielov 77-80
Зародження режимів кружляння бурового долота на шорсткуватому дні глибокої свердловини PDF (English)
V. I. Gulyayev, O. V. Vashchilina, S. M. Glazunov 81-84
Дослідження нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок з вирізами методом R-функцій PDF (English)
L. Kurpa, G. Timchenko, A. Osetrov 85-88
Дослідження пружно-пластичного згину тонких оболонок і пластин методом R-функцій PDF (English)
I. Morachkovska, G. Timchenko, E. Lyubitskaya 89-92
Разработка программы для автоматической генерации микроструктуры металлов на основе фотографий микрошлифов PDF (Русский)
Oleksii Moroz, Oleksii Vodka 93-96