DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2016.46.88043

Взаимное влияние соединений с натягом и сопряженных с ними конструктивных элементов

A. G. Andreev, D. G. Vinogradsky

Анотація


У даній задачі припускається, що у деталей з\'єднання з натягом (валу і втулки) є пов\'язані з ними конструктивні елементи, які є їх продовженнями. Через це НДС з\'єднання з натягом впливає на ці пов\'язані конструктивні елементи, які, через зв\'язаність, у свою чергу впливають на деталі з\'єднання з натягом. Аналізуються 6 типів з\'єднань з натягом, які мають пов\'язані з ними конструктивні елементи, для яких визначаються компоненти НДС, які характеризують міру взаємного впливу з\'єднань з натягом і конструктивних елементів.

Ключові слова


соединения с натягом; метод конечных элементов; напряжения; деформации

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Samul V.I. Osnovi teorii uprugosti i plastichnosti. Uchebnoe posobie. Moscow: Visshaya shkola, 1982, 264 p.

Bemiker E.I. Posadka s natyagom v mashinostroenii. Moscow: Mashinostroenie, 1968, 168 p.

Tarabasov N.D. Raschet napryazhennyh posadok v mashinostroenii. Moscow: Mashgiz, 1961. 264 p.

Shevchenko R.A., Andreev A.G. Komp'yuternoe modelirovanie nekotoryh tipov profil'nyh soedinenij s natyagom pri osevyh nagruzkah. Visnyk NTU "KhPI", 2014, No 57, pp. 106-114.

Danilov D.V., Andreev A.G. NDS profil'nyh soedinenij s natyagom pod dejstviem kontaktnyh nagruzok. Visnyk NTU "KhPI", 2011, No 52, pp. 63-76.

Basov K.A. ANSYS: spravoch- nik pol'zovatelya. Moscow: DMK Press, 2005, 640 p.

Basov K.A. ANSYS v primerah i zadachah. Pod red. D.G. Kraskovskogo. Moscow: Komp'yuter Press, 2002, 224 p.

Basov K.A. Graficheskii interfeice kompleksa ANSYS. Moscow: DMK Press, 2006, 248 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Самуль В.И. Основы теории упругости и пластичности. Учеб. пособие / В.И. Самуль. – М.: Высшая школа, 1982. – 264 с.

2. Берникер Е.И. Посадки с натягом в машиностроении / Е.И. Берникер. – М.; Л.: Машиностроение, 1966. – 166 с.

3. Тарабасов Н.Д. Расчет напряженных посадок в машиностроении / Н.Д. Тарабасов. – М.: Машгиз, 1961. – 264 с.

4. Шевченко Р.А. Компьютерное моделирование некоторых типов профильных соединений с натягом при осевых нагрузках / Р.А. Шевченко, А.Г. Андреев // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск «Динаміка і міцність машин». – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 57. – С. 106-114.

5. Данилов Д.В. НДС профільних з’єднань з натягом під дією контактних навантажень / Д.В. Данилов, А.Г. Андреєв // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск «Динаміка і міцність машин». – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – № 52. С. 63-76.

6. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя / К.А. Басов. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 640 с.

7. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / К.А. Басов. Под общ. ред. Д.Г. Красковского. – М.: КомпьютерПресс, 2002. – 224 с.

8. Басов К.А. Графический интерфейс комплекса ANSYS / К.А. Басов. – М.: ДМК Пресс 2006. –248 с.