DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2016.46.88044

Препроцесорні програми для підготовки скінченноелементних сіток у випадку великих деформацій

D. V. Breslavsky, M. V. Konovalow, O. A. Tatarinova

Анотація


Надано опис програмного забезпечення для препроцесорної підготовки даних при розв’язанні задач механіки деформівного твердого тіла методом скінченних елементів. Для випадку великих деформацій передбачено застосування узагальненого підходу Лагранжу-Ейлеру. Для генерації трьохвимірних моделей призматичних тіл застосовано програми тріангуляції двовимірних областей складної геометрії. Розглянуто основні алгоритми побудови сіток при розбитті матеріальних та додаткових «повітряних» областей, їхню програмну реалізацію виконано за допомогою мови програмування Python. Наведено приклади побудови сіток для моделей різних форм.

Ключові слова


метод скінченних елементів; скінченноелементна сітка; узагальнений підход Лагранжу-Ейлеру; препроцесорна програма

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kukudzhanov, V. N. Kompjuternoe modelirovanie deformirovanija, povrezhdaemosti i razrushenija. Moskow: MFTI, 2008. 215 p.

Rudakov K. M., Sydorenko I. L. Alhorytmy rozvyazannya krayovykh zadach metodom skinchennykh elementiv pry velykykh pruzhno-plastychnykh deformatsiyakh ta z urakhuvannyam poshkodzhenosti struktury materialu. Povidomlennya 1. Loharyfmichni deformatsiyi. Visnuk NTUU "KPI". 2012. Vol. 66. pp. 138-144.

Mujzemnek A. Ju., Bogach A. A. Matematicheskoe modelirovanie processov udara i vzryva v programme LS DYNA. Penza: IIC PGU, 2005. 106 p.

Hallquist J. LS DYNA Theoretical Manual – Livermore Software Technology. USA : Corporation Livermore, 2005. 320 p.

Odincov I. O. Professionalnoe programmirovanie. Sistemnyj podhod. Sankt-Peterburg : BHV-Peterburg, 2002. 512 p.

Mackerle J. Object-oriented programming in FEM and BEM: a bibliography (1990–2003). Advances in Engineering Software. 2004. No 35. pp. 325–336.

Makkini U. S. Python I analiz dannyh: per. s angl. Moskow : DMK-Press, 2009. 482 p.

Breslavskij D. V., Korytko Ju. N., Lisak P. M. Programmnye sredstva dlja konechnoelementnogo modelirovanija dvumernyh zadach teorii polzuchesti. Visnuk nacionalnogo tehnichnogo universitetu «KhPI». 2007. No 38. pp. 24-29.

Breslavskij D. V., et al. Rozrobka preprocesornogo programnogo zabezpechennja dlja pobudovi trohvimirnih modelej. XXIV Mizhnarodna naukovo-praktichna konferencija. Kharkiv, 2016. p. 50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кукуджанов В. Н. Компьютерное моделирование деформирования, повреждаемости и разрушения неупругих материалов и конструкций / В. Н. Кукуджанов. – М.: МФТИ, 2008. – 215 с.

2. Рудаков К. М. Алгоритми розв'язання крайових задач методом скінченних елементів при великих пружно-пластичних деформаціях та з урахуванням пошкодженості структури матеріалу. Повідомлення 1. Логарифмічні деформації / К. М. Рудаков, І. Л. Сидоренко // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування. – 2012. – Вип. 66. – С. 138-144.

3. Муйземнек А. Ю. Математическое моделирование процессов удара и взрыва в программе LS DYNA / А. Ю. Муйземнек, А. А. Богач. – Пенза: ИИЦ ПГУ, 2005. – 106 с.

4. Hallquist J. LS DYNA Theoretical Manual – Livermore Software Technology / J. Hallquist. – USA : Corporation Livermore, 2005. – 320 p.

5. Одинцов И. О. Профессиональное программирование. Системный подход / И. О. Одинцов. – СПб : БХВ-Петербург, 2002. – 512 c.

6. Mackerle J. Object-oriented programming in FEM and BEM: a bibliography (1990–2003) / J. Mackerle // Advances in Engineering Software. – 2004. – № 35. – P. 325-336.

7. Маккини У. С. Python и анализ данных: пер. с англ. / У. С. Маккини. – М.: ДМК-Пресс, 2009. – 482 с.

8. Бреславский Д. В. Программные средства для конечноэлементного моделирования двумерных задач теории ползучести / Д. В. Бреславский, Ю. Н. Корытко, П. М. Лисак // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – № 38. – С. 24-29.

9. Бреславський Д. В. Розробка препроцесорного програмного забезпечення для побудови трьохвимірних моделей / Д. В. Бреславський, О. А. Татарінова, М. С. Кокорєв и др. // XXIV Міжнародна науково-практична конференція. – Х.: 2016. – С. 50.