Врахування впливу залишкових напружень та деформацій повзучості при прокатці сталевих листів

Автор(и)

  • D. V. Breslavsky
  • V. О. Mietielov

Ключові слова:

процес прокатки, сталеві листи, залишкові напруження, повзучість, рівняння стану, анізотропія властивостей повзучості, напружено-деформований стан, скінченноелементний аналіз

Анотація

Обговорюється метод для врахування залишкових напружень, що виникають внаслідок пластичного деформування при прокатці, у визначенні напружено-деформованого стану при повзучості розтягнутих сталевих пластин. Надано математичну постановку задачі, яка включає рівняння стану, що побудовані за допомогою визначених анізотропних властивостей повзучості сталі, що розглядається. Описано схему технологічного процесу та його чисельне моделювання. Отримані залишкові напруження застосовано як початкові умови при розв’язанні початково-крайовій задачі, що виконано за допомогою розробленого двовимірного скінченноелементного програмного забезпечення. Обговорюються чисельні результати та рекомендації для організації безпечного технологічного процесу.

Посилання

1. Saanouni K. On the numerical prediction of the ductile fracture in metal forming. Engineering Fracture Mechanics. 2008. vol. 75. pp. 3545-3559.

2. Brokken D., Brekelmans W. A. M., Baaijens F. P. T. Discrete ductile fracture modeling for the metal blanking process. Computational Mechanics. 2000. vol. 26. pp. 104-114.

3. Badreddine H., Saanouni K., Dogui A. On non associative anisotropic finite plasticity fully coupled with isotropic ductile damage for metal forming. International Journal of Plasticity. 2010. vol. 26. pp. 1541-1575.

4. Bonet J., Wood R. D. Nonlinear continuum mechanics for Finite Element analysis. Cambridge : University press, 1997. 283 p.

5. Criesfield M. A. Nonlinear Finite Element analysis of Solids and Structures. Chichester : John Wiley and Sons, 2000. 360 p.

6. Hallquist J. LS DYNA Theoretical Manual – Livermore Software Technology. USA : Corporation Livermore, 2005. 320 p.

7. Lemaitre J., Chaboche J.-L. Mechanics of solid materials. Cambridge : University press, 1994. 556 p.

8. Breslavskij D. V., Konkin V. M., Mietielov V. O. Plastychnist ta povzuchist stali 3 pry kimnatniy temperaturi. Visnuk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». 2015. No 57 (1166). pp. 14-19.

9. Breslavskij D. V., Korytko Yu. M., Mietielov V. O. A.s. No 64660. Ukrayina. Kompyuterna prohrama «Rozrakhunky povzuchosti metodom skinchennykh elementiv» («FEMCreep v. 1.3»). Opubl. 24.03.16.

##submission.downloads##