№ 57 (2015)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Основные направления исследований ученых НТУ «ХПИ» в области механики PDF (Русский)
А. Г. Андреев, С. А. Назаренко 3-7
Особенности высокоскоростного деформирования тонкой пластины с высокопрочным покрытием PDF (Русский)
Л. В. Автономова, C. В. Бондарь, А. В. Степук, В. Л. Хавин 8-10
Web-додаток для архівації даних повзучості та довготривалої міцності PDF (English)
Д. В. Бреславський, О. О. Бреславська, А. С. Хорошун 11-14
Пластичність та повзучість сталі 3 при кімнатній температурі PDF
Д. В. Бреславський, В. М. Конкін, В. О. Мєтєльов 14-19
Розрахунки повзучості при неперервному зростанні температури PDF
Д. В. Бреславський, С. О. Пащенко, О. А. Татарінова 20-24
Обратная задача при нестационарном деформировании прямоугольной пластины с дополнительной вязкоупругой опорой PDF (Русский)
А. В. Воропай 25-29
Комп’ютерний підхід врівноваження швидкообертових валів трансмісійних машин PDF
В. М. Грищенко, Р. В. Бойков 30-35
Напружено-деформований стан профільних з'єднань з натягом при технологічних і експлуатаційних навантаженнях PDF
Д. В. Данілов, А. Г. Андрєєв, О. В. Щепкін 35-40
Исследование напряженного состояния в упругой пластинке из композиционных материалов с бесконечным рядом одинаковых круговых отверстий PDF (Русский)
заде. С. Дария 41-44
Використання пружних елементів для реалізації параметрів проектного профілю свердловини PDF
В. М. Івасів, Р. В. Рачкевич, А. Р. Юрич, Л. Р. Юрич 45-48
Влияние отверстий на собственные колебания конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек PDF (Русский)
В. А. Каиров, С. А. Моргун 49-53
Дослідження ресурсу напівпричепу автоцистерни при русі по дорогам із покриттям різної якості PDF
О. О. Ларін, К. Є. Потопальська 54-59
Напряженно-деформированное состояние некоторых типов профильных соединений с натягом при осевых нагрузках в ПК ANSYS PDF (Русский)
В. С. Лызько, А. Г. Андреев 60-69
Моделювання та дослідження власних коливань продольно армованого елементу фундаменту PDF
С. В. Красніков 70-74
Особливості автоматизації параметричного моделювання динаміки роторів відцентрових компресорів за допомогою різних моделей PDF
Г. Ю. Мартиненко, О. М. Марусенко 74-80
Методика експериментального дослідження в’язкопружних властивостей ортотропного матеріалу PDF
В. Г. Мартиненко 81-87
Задачи оптимизации многокомпонентных тел неоднородной структуры PDF (Русский)
С. А. Назаренко 87-90