Обратная задача при нестационарном деформировании прямоугольной пластины с дополнительной вязкоупругой опорой

А. В. Воропай

Анотація


Наведено постановки і розв'язок однієї оберненої нестаціонарної задачі для механічної системи, що складається з прямокутної пластини середньої товщини шарнірно-обпертої по контуру і додаткової зосередженої в'язкопружної опори при імпульсному впливі. У роботі описана задача ідентифікації невідомого навантаження, що збурює нестаціонарне деформування пластини з додатковою опорою. Пластина моделюється в рамках уточненої теорії пластин типу С. П. Тимошенко. Дослідження зводяться до аналізу інтегральних рівнянь Вольтерра, які розв'язуються чисельно з використанням регуляризуючого алгоритму А. М. Тихонова.

Ключові слова


пластина средней толщины; идентификация; нестационарное нагружение; вязкоупругая опора; интегральные уравнения Вольтерра; регуляризирующий алгоритм А. Н. Тихонова.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2015.57.72572

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.