DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2015.57.72582

Методика експериментального дослідження в’язкопружних властивостей ортотропного матеріалу

В. Г. Мартиненко

Анотація


Представлено методику для проведення експериментального дослідження в’язкопружних властивостей ортотропного матеріалу. Розв’язана задача розтягнення та зсуву постійними навантаженнями тонкої в’язкопружної ортотропної пластинки. Розроблено спосіб апроксимації експериментальних даних, отриманих у різні моменти часу та для різних температурних точок, з метою визначення пружних властивостей та ядра релаксації ортотропного матеріалу, якому характерна в’язкопружність, ступінь анізотропії якої визначається ступенем анізотропії пружних властивостей, за допомогою методу найменших квадратів.

Ключові слова


в’язкопружність; ортотропія; ядро релаксації; метод найменших квадратів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ