DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2015.57.72576

Використання пружних елементів для реалізації параметрів проектного профілю свердловини

Vasyl Mikhailovich Ivasiv, Ruslan Volodymyrovych Rachkevych, Andriy Romanovych Yurych, Lidiia Romanivna Yurych

Анотація


Мета роботи - створення технічних засобів і математичного апарату для забезпечення керування траєкторією свердловини. Для цього розроблені конструкції керованого відхильника і пружної муфти. Запропоновано методику розрахунку напружено-деформованого стану компоновки низу бурильної колони, до складу якої включено розроблені пристрої. Встановлено, що керовані відхильники і пружні муфти різної довжини і жорсткості, разом з режимними параметрами буріння, дають змогу в широких межах змінювати відхиляючу силу на долоті, а, отже, керувати траєкторією свердловини.

Ключові слова


буріння; профіль свердловини; компоновка низу бурильної колони; відхилювач; пружний елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


EIA Releases New Energy Forecast: Fossil Fuels Still Reign in 2035, December, 2010. http://instituteforenergyresearch.org/analysis/eia-releases-new-energy-forecast-fossil-fuels-still-reign-in-2035/.

Vykorystan¬nya horyzontalnykh sverdlovyn dlya rozrobky rodovyshch z vazhkovydobuvnymy zapasamy vuhlevodniv: zbirnyk naukovykh prats naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Stan i perspektyvy rozrobky rodovyshch nafty i hazu Ukrayiny – 2003», 18-21 lystopada 2003. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH. 2003. 303 Print.

Zbilshennya obsyahiv pokhylo-spryamovanoho ta horyzontalnoho burinnya – znachnyy rezerv pidvyshchennya efektyvnosti vydobuvannya vuhlevodniv ta stupenya yikh vyluchennya. Zbirnyk naukovykh prats naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Stan i perspektyvy rozrobky rodovyshch nafty i hazu Ukrayiny – 2003», 18-21 lystopada 2003. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH. 2003.303 Print.

Restimulating Horizontal Oil Wells – Success and Failure / M. Vincent http://www.searchanddiscovery.com/documents/2015/80446vin cent/ndx_vincent.pdf.

Buslaev V.F., Pletnykov A.Y. Burenye naklonno napravlennykh skvazhyn rotornym sposobom. Obzor. inform. VNYYOENH. Ser. «Burenye». Vol. 6. M.: 1986 Print.

Pat. Ukrayiny 18147, MPK7 E21 V7/04. Kerovanyy vidkhylnyk. V. M. Ivasiv, M. V. Vasyliv, A. A. Kozlov, M. P. Oleksyuk, I. I. Chudyk; zayavnyk i patentovlasnyk Ivano–Frankivskyy nats. tekhn. un–tet nafty i hazu. № 200607355; zayavl. 03.07.2006; opubl. 16.10.2006, Byul. № 10. 4 Print.

Ustroystvo dlya napravlennoho burenyya. Yu.M. Herzhberh, V.D. Charkov, T.H. Startseva. zayavl. 25.05.87. Opubl. Byul. No 21.

A.s. No 1401128 SSSR, MKY E21 V 17/07. Upruhaya mufta. S.V. Velychkovych, V.M. Yvasyv, B.A. Vatsуk, Z.V. Bylуy, P.V. Tarabarynov (SSSR). No 4047682/22-03; zayavl. 10.02.86; opubl. 07.06.88, Byul. No 21 Print.

Pat. 62165 Ukrayina, MPK E21V 7/08. Pruzhna mufta burylnoyi kolony. Ivasiv V. M., Hrytsiv V. V., Nohach M. M., Rachkevych R.V., Kozlov A. A.; patentovlasnyk Ivano-Frankivskyy natsionalnyy tekhnichnyy universytete nafty i hazu. No u 2011 02372; zayavl. 28.02.2011; opub. 10.08.2011. Byul. No 15. 4 Print.

Yurych A.R. Matematychne modelyuvannya polozhennya bezopornykh komponovok nyzu burylnoyi kolony (KNBK) v pokhylo-skerovanomu stovburi sverdlovyny. A. R. Yurych. Rozvidka ta rozrobka naftovykh ta hazovykh rodovyshch. 2008. No 1(26). 40-43 Print.

Modelyuvannya komponovok nyzu burylnoyi kolony z oporno-tsentruyuchymy elementamy (OTsE) v pokhylo-skerovanomu stovburi sverdlovyny. A.R. Yurych, I.I. Chudyk, V.V. Hrytsiv, R.V. Rachkevych, A.A. Kozlov. Rozvidka ta rozrobka naftovykh ta hazovykh rodovyshch. 2008. No 2(27). 51-55 Print.

Kozlov A. A. Vyznachennya vidkhylyayuchoho zusyllya na doloti v komponovtsi nyzu burylnoyi kolony z kerovanym perekhidnykom. A.A. Kozlov. Rozvidka ta rozrobka naftovykh ta hazovykh rodovyshch. 2010. No 1(34). 61-63 Print.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. EIA Releases New Energy Forecast: Fossil Fuels Still Reign in 2035, December, 2010 – http://instituteforenergyre search.org/analysis/eia-releases-new-energy-forecast-fossil-fuels-still-reign-in-2035/.

2. Використання горизонтальних свердловин для розробки родовищ з важковидобувними запасами вуглеводнів: збірник наукових праць науково-практичної конференції «Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України – 2003», [Івано-Франківськ], 18-21 листопада 2003 р. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2003.– 303 с.

3. Збільшення обсягів похило-спрямованого та горизонтального буріння – значний резерв підвищення ефективності видобування вуглеводнів та ступеня їх вилучення: Збірник наукових праць науково-практичної конференції «Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України – 2003», [Івано-Франківськ], 18-21 листопада 2003р.–Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2003. – 303 с.

4. Restimulating Horizontal Oil Wells – Success and Failure / M. Vincent- http://www.searchanddiscovery.com/documents /2015/80446vincent/ndx_vincent.pdf.

5. Буслаев В.Ф. Бурение наклонно направленных скважин роторным способом / В.Ф. Буслаев, А.И. Плетников // Обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. Сер. «Бурение». Вып. 6. – М.: 1986.

6. Пат. України 18147, МПК7 E21 В7/04. Керований відхильник / В. М. Івасів, М. В. Василів, А. А. Козлов, М. П. Олексюк, І. І. Чудик; заявник і патентовласник Івано–Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – № 200607355; заявл. 03.07.2006; опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 4 с.

7. Устройство для направленного бурения / Ю.М. Гержберг, В.Д. Чарков, Т.Г. Старцева – заявл. 25.05.87. Опубл. Бюл. №21.

8. А.с. №1401128 СССР, МКИ Е21 В 17/07. Упругая муфта. / С.В. Величкович, В.М. Ивасив, Б.А. Вацык, З.В. Билый, П.В. Тарабаринов (СССР). – № 4047682/22-03; заявл. 10.02.86; опубл. 07.06.88, Бюл. № 21.

9. Пат. 62165 Україна, МПК Е21В 7/08. Пружна муфта бурильної колони / Івасів В. М., Гриців В. В., Ногач М. М., Рачкевич Р.В., Козлов А. А.; патентовласник Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – № u 2011 02372; заявл. 28.02.2011; опуб. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 4 с.

10. Юрич А.Р. Математичне моделювання положення безопорних компоновок низу бурильної колони (КНБК) в похило-скерованому стовбурі свердловини / А. Р. Юрич // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2008. – № 1 (26). – С.40-43.

11. Моделювання компоновок низу бурильної колони з опорно-центруючими елементами (ОЦЕ) в похило-скерованому стовбурі свердловини / А.Р. Юрич, І.І. Чудик, В.В. Гриців, Р.В. Рачкевич, А.А. Козлов // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2008. – № 2 (27). – С. 51-55.

12. Козлов А. А. Визначення відхиляючого зусилля на долоті в компоновці низу бурильної колони з керованим перехідником / А.А. Козлов // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2010. – № 1 (34). – С.61-63.