DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2015.57.72571

Розрахунки повзучості при неперервному зростанні температури

Д. В. Бреславський, С. О. Пащенко, О. А. Татарінова

Анотація


В статті надано математичну постановку трьохвимірних задач повзучості та нестаціонарної теплопровідності. Як метод розв’язання використано метод скінченних елементів. Описано розроблені алгоритми, які є основою створеного програмного забезпечення. Отримано константи до рівняння стану повзучості бронзи у широкому діапазоні температур. Проведено одночасний розв’язок сформульованих задач на прикладі нагрівання розтягненого бронзового стрижня та визначено достовірність роботи розробленого програмного забезпечення.

Ключові слова


повзучість; рівняння стану; теплопровідність; температура; метод скінченних елементів; бронзовий стрижень

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ