DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2015.57.72573

Комп’ютерний підхід врівноваження швидкообертових валів трансмісійних машин

В. М. Грищенко, Р. В. Бойков

Анотація


На базі пакету ANSYS запропоновано алгоритм стартового комп'ютерного балансування швидкообертових деталей, які по даним електронних креслень неврівноважені. Пропонується ще на стадії проектування вносити цілеспрямовані корективи у заздалегідь вибрані проектні параметри, які покращують якість функціоналу. Проведені розрахунки моделі колінчастого вала дизеля показали, що шляхом незначних змін варійованих розмірів противаг можливо суттєво зменшити стартову неврівноваженість.

Ключові слова


балансування роторів; колінчастий вал; метод скінченних елементів; оптимальне проектування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ