DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2015.57.72574

Напружено-деформований стан профільних з'єднань з натягом при технологічних і експлуатаційних навантаженнях

Denis Vladimirovich Danilov, Arnold Georgievich Andreev, Aleksandr Vitaljevich Schepkin

Анотація


У роботі проводиться порівняльний аналіз різних варіантів профільних з'єднань з натягом для визначення впливу форми валу і втулки на розподіл основних параметрів, які характеризують напружено-деформований стан: сумарних переміщень, еквівалентного напруження за критерієм Мізеса і контактного тиску під дією натягу, відцентрових навантажень при обертанні й температури. Виконані дослідження дозволяють зіставити напружено-деформований стан різних варіантів профільних з'єднань і визначити вплив параметрів з'єднання на його міцність, намітити раціональні шляхи зміцнення.

Ключові слова


профільне з'єднання; натяг; математичне моделювання; ANSYS

Повний текст:

PDF

Посилання


Tarabasov N. D. Raschet napryazhennyh posadok v mashinostroenii. N.D.Tarabasov. Moscow: Mashgiz, 1961. 264 Print.

Berniker E. I. Posadka s natyagom v mashinostroenii. E.I.Berniker. Moscow: Mashinostroenie, 1968. 168 Print.

Orlov P. I. Osnovy konstruirovaniya. P.I.Orlov. Moscow: Mashinostroenie, 1968. 568 Print.

Birger I. A. Raschet na prochnost' detalej mashin. I.A.Birger, B.F.Shorr, R.M.Shnejderovich. Moscow: Mashinostroenie, 1966. 460 Print.

Prochnost', ustojchivost', kolebaniya: spravochnik in 3 vol. Vol. 2. Pod red. I.A.Birgera, Ya. G.Panovko. Moscow: Mashinostroenie, 1968. 464 Print.

Danilov D.V. Sravnitel'nyj analiz profil'nyh soedinenij s natyagom pod dejstviem centrobezhnyj nagruzok pri vraschenii. D.V. Danilov, A.G. Andreev. Visnyk NTU "KhPI". Seriya "Dynamika ta micnist' mashyn". 2011. No 63. 22-35 Print.

Danilov D.V. Sravnitel'nyj analiz profil'nyh soedinenij s natyagom pod dejstviem temperatur. D.V. Danilov, A.G. Andreev. Visnyk NTU "KhPI". Seriya "Dynamika ta micnist' mashyn". 2012. No 55. 38-54 Print.

Basov K. A. ANSYS: spravochnik pol'zovatelya. K.A.Basov. Moscow: DMK Press, 2005. 640 Print.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тарабасов Н. Д. Расчет напряженных посадок в машиностроении / Н.Д.Тарабасов. – М.: Машгиз, 1961. – 264 с.

2. Берникер Е. И. Посадка с натягом в машиностроении / Е.И.Берникер. – М.: Машиностроение, 1968. – 168 с.

3. Орлов П. И. Основы конструирования / П.И.Орлов. – М.: Машиностроение, 1968. – 568 с.

4. Биргер И. А. Расчет на прочность деталей машин / И.А.Биргер, Б.Ф.Шорр, Р.М.Шнейдерович. – М.: Машиностроение, 1966. – 460 с.

5. Прочность, устойчивость, колебания : справочник в 3 тт. Т. 2 / Под ред. И.А.Биргера, Я. Г.Пановко. – М.: Машиностроение, 1968. – 464 с.

6. Данилов Д.В. Сравнительный анализ профильных соединений с натягом под действием центробежный нагрузок при вращении / Д.В. Данилов, А.Г. Андреев // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Динаміка та міцність машин». – 2011. – № 63.– С. 22-35.

7. Данилов Д.В. Сравнительный анализ профильных соединений с натягом под действием температур / Д.В. Данилов, А.Г. Андреев // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Динаміка та міцність машин». – 2012. – № 55. – С. 38-54.

8. Басов К. А. ANSYS: справочник пользователя / К.А.Басов. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 640 с.