DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2015.57.72574

Напружено-деформований стан профільних з'єднань з натягом при технологічних і експлуатаційних навантаженнях

Д. В. Данілов, А. Г. Андрєєв, О. В. Щепкін

Анотація


У роботі проводиться порівняльний аналіз різних варіантів профільних з'єднань з натягом для визначення впливу форми валу і втулки на розподіл основних параметрів, які характеризують напружено-деформований стан: сумарних переміщень, еквівалентного напруження за критерієм Мізеса і контактного тиску під дією натягу, відцентрових навантажень при обертанні й температури. Виконані дослідження дозволяють зіставити напружено-деформований стан різних варіантів профільних з'єднань і визначити вплив параметрів з'єднання на його міцність, намітити раціональні шляхи зміцнення.

Ключові слова


профільне з'єднання; натяг; математичне моделювання; ANSYS

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ