№ 40 (2017)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Контактне деформування складеного індуктора із допоміжним екраном при дії електромагнітного поля PDF
H. Altenbach, D. Lavinsky, K. Naumenko 5-9
Оцінка міцності і придатності для використання з’єднань з натягом з геометричними аномаліями PDF
A. G. Andreev, O. V. Schepkin 10-14
Застосування методу зважених відхилів для визначення розподілу температур та деформацій радіаційної повзучості в пластинах PDF
D. V. Breslavsky, O. A. Tatarinova, K. F. Cheshko 15-19
Алгоритм розрахунку та аналіз силового навантаження моделі ножичного підйомника на різних стадіях підйому PDF
V. N. Grischenko 19-25
Спеціалізована система автоматизованого проектування та аналізу міцності ремонтних з’єднань трубопроводу PDF
E. V. Dudnik, G. I. Lvov 26-31
Удосконалення несучої конструкції кузова універсального напіввагону для забезпечення його міцності при маневрових співударяннях PDF
A. O. Lovska, V. O. Bazhura, O. M. Pireev 32-36
Оптимальне проектування композитних бандажів для ремонту трубопроводів PDF
I. G. Lvov 37-42
Особливості моделювання роторної динаміки за допомогою методу скінченних елементів з урахуванням взаємної дії демпфуючих властивостей конструктивних елементів турбомашин PDF
G. Yu. Martynenko, O. M. Marusenko 43-48
Дослідження напружено деформованого стану, коливань та оптимальне проектування несучих конструкцій гідротурбін PDF
S. Y. Misiura, A. N. Shupikov 49-53
Анализ чувствительности характеристик поворотно-симметричных много-компонентных конструкций к варьированию параметров PDF (Русский)
S. A. Nazarenko 54-57
Вільні коливання осцилятора з синусоїдальною силовою характеристикою PDF
V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy 58-63
Про коефіцієнт динамічності нелінійного осцилятора PDF
V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy 63-66
Особливості обробки результатів експерименту за допомогою штучної нейронної мережі PDF
S. Pogrebnyak, O. Vodka 67-74
Щодо визначення силових перетворень при клиноподібномузносі гальмівних колодок вантажних вагонів PDF
V. G. Ravluk 75-80
Экспериментальный и численный анализ свободных колебаний пологой оболочки PDF (Русский)
K. F. Cheshko, K. V. Avramov, O. F. Polischuk 81-85