Щодо визначення силових перетворень при клиноподібномузносі гальмівних колодок вантажних вагонів

Автор(и)

  • V. G. Ravluk

Ключові слова:

вантажний вагон, гальмівна колодка, знос, колесо, тертя, точка, сила

Анотація

Розглядаються питання вирішення задач, що пов’язані з дослідженням проблем верхнього зносугальмівних колодок на шарнірному підвішуванні візків вантажних вагонів. Приводяться результати досліджень, які базуються на кінетостатичному аналізі причин нерівномірного зносу колодок, пов’язаних з гальмуванням коліс в односторонньомута двосторонньому їх обертанні. Дано оцінку ремонтного втручання, пов’язаного з особливостями підвішування зношених гальмівних колодок відносно коліс. Описуються причини нерівномірного зносугальмівних колодок при експлуатації вантажних вагонів на залізницях України.

Посилання

Asadchenko V.R. Avtomatycheskye tormoza podvyzhnoho sostava : ucheb. posobye. Moscow: Marshrut, 2006. 392 p.

Babaiev A.M., Dmytriiev D.V. Pryntsyp dii, rozrakhunky ta osnovy ekspluatatsii halm rukhomoho skladu zaliznyts: navch. posib. Kyyiv: DETUT, 2007. 176 p.

Nechvoloda S.I., Romaniukha M.O., Nechvoloda K.S. Problemy nerivnomirnoho znosu halmivnykh kolodok u vantazhnykh vahonakh. Zb. nauk. prats. Kharkiv: UkrDAZT, 2007. Vol. 86. PP. 50-56.

Analiz stanu bezpeky rukhu poizdiv na zaliznytsiakh Ukrainyza 2013 rik. Holovne upravlinnia vahonnoho hospodarstva. Kyiv: 2013. 24 p.

Nechvoloda S.I., Martynov I.E. Neuzghodzhenist sylovykh faktoriv iz tribotekhnichnymy protsesamy – prychyna klynovydnoho znosu halmivnykh kolodok. Vahonnyi park. 2013. No 10(79). PP. 14-17.

Blokhyn E.P., Alpysbaev K.T., Panasenko V.Ya. y dr. Telezhky ZK1 poluvahonov, postroennykh v KNR. Vahonnyi park. 2012. No 9 (66). PP. 12-14.

Radzykhovskyi A.A., Omelianenko Y.A., Tymoshyna L.A. Systemnui podkhod k proektyrovanyiu telezhek dlia hruzovukh vahonov s povushennumy osevumy nahruzkamy. Vahonnyi park. 2008. No 8. PP. 10-16.

Bolotyna A.B. Yssledovanye parametrov y sovershenstvovanye mekhanycheskoi chasty tormoznoi systemy hruzovykh vahonov s uchetom perspektyvnykh uslovyi ekspluatatsyy: dyss… kand. tekhn. nauk; Mosk. hos. un-t puteisoobshch. Moscow: 2000. 244 p.

Martynov I.E., Nechvoloda K.S. O sposobe polnoi lykvydatsyy klynovydnoho yznosa tormoznykh kolodok hruzovykh vahonov. Vahonnyi park. 2010. No 4. PP. 36-39.

Shchepetylnykov V.A. K voprosu o neravnomernom yznose kolodok. Voprosy ekspluatatsyy y remonta podvyzhnoho sostava. Sb. nauch. tr. Tr. Mosk. yn-taynzh. zh.-d. trasp. Moscow: Transzheldoryzdat, 1955. Vol. 82/3. PP. 366-381.

Rozrobka konstruktorsko-tekhnolohichnoi dokumentatsii na provedennia modernizatsii halmovykh vazhilnykh peredach vizkiv vantazhnykh vahoniv : Zvitpro NDR (zakliuch.): Ukr. derzh. akad. zaliznych. transp. ; ker. Martynov I.E.; vykon.: Ravlyuk V.G. Kharkiv: 2012. 53 p. Bibliohr.: p. 44. № DR 0111U008972.

Karvatskyi B.L. Opredelenye normalnoho nazhatyia tormoznoi kolodky. Sb. trudov MЭMYYT. Moscow: 1948. No 55. PP. 48-53.

Lorents F.V. Laboratornye yssledovanyia yznoshennykh tormoznykh kolodok. Sb. trudov MЭMYYT. Moscow: 1949. PP. 72-77.

Vakkalagadda M.R.K., Srivastava D.K., Mishra A., Racherla V. Performance analyses of brake blocks used by Indian Railways. Original Research Article. 2015. Vol. 328-329. P. 64-76.

Vernersson T. Thermally in duce roughness of tread-braked railway wheels : Part 1: brake rig experiments. Wear. 1999. Vol. 236. PP. 96-105.

##submission.downloads##