№ 58 (2014)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Экспериментальное исследование деформаций в области поверхностного дефекта стальной цилиндрической оболочки под давлением PDF (Русский)
Д. А. Бесчетников 3-7
Исследование динамических характеристик трубопровода в условиях лабораторного эксперимента PDF (Русский)
А. А. Водка, Д. К. Тихий, А. И. Трубаев, Ю. Н. Ульянов 8-20
Динамічні скінченно-елементні моделі валів трансмісійних машин в ANSYS PDF
В. М. Грищенко, О. С. Томін, С. Г. Ломов 21-30
Експериментальні дослідження вертикальних коливань спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресоренням при переїзді одиночної нерівності PDF
А. Я. Калиновський, О. О. Ларін, О. О. Водка, В. М. Баштовий, Р. О. Кайдалов 31-38
Модель прогнозування працездатності фундаменту парової турбіни PDF
С. В. Красніков 39-43
Коливання двовісної автоцистерни з урахуванням ефекту запізнення випадкового збурення PDF
О. О. Ларін, К. Є. Грінченко 44-60
Облачная компьютерная система для автоматизации инженерных расчетов с использованием САПР SolidWorks PDF (Русский)
С. В. Лелека, А. А. Водка 60-68
Чисельно-аналітичне дослідження ортотропної в’язкопружності склопластику на прикладі ремонтної накладки магістрального трубопроводу PDF
Г. I. Львов, В. Г. Мартиненко 68-77
История, актуальные проблемы, методы и средства анализа явлений роторной динамики с учетом традиционных и магнитных подшипников PDF (Русский)
Г. Ю. Мартыненко 77-131
Влияние конструкционных параметров и эксплуатационных факторов на частоты колебаний крышек гидротурбин PDF (Русский)
С. Ю. Мисюра 132-140
Експериментальне визначення ефекту Баушингера і пошкоджуваності матеріалу PDF
В. О. Окороков 141-153
Нестационарная задача теплопроводности в трехмерной постановке для многослойных цилиндрических оболочек сложной формы: теория и эксперимент PDF (Русский)
А. Н. Шупиков, Е. В. Свет 154-161
Имитационное исследование динамических процессов механизма опрокидывания кабины грузового автомобиля PDF (Русский)
С. Н. Шуклинов, М. Ю. Залогин 161-168
Новий числовий метод для визначення ефективних пружних констант ортогонально армованих композитів PDF (English)
заде. С. Дарія, Г. І. Львов, С. Р. Кіахосейні 169-180