DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2014.58.49371

Чисельно-аналітичне дослідження ортотропної в’язкопружності склопластику на прикладі ремонтної накладки магістрального трубопроводу

Г. I. Львов, В. Г. Мартиненко

Анотація


Описано чисельно-аналітичні дослідження напружено-деформованого стану ділянки трубопроводу з в’язкопружною ремонтною накладкою в плоскій постановці. Розроблено математичну модель ортотропної в’язкопружності. З метою розв’язання математичної моделі запропоновано метод, заснований на використанні квадратурних формул для приблизного обчислення інтегралів та аналітичному вирішенні неоднорідних диференційних рівнянь. Результати розрахунків представлено у вигляді графіків розподілу переміщень та напружень за радіусом та у часі. Зроблено висновок щодо доцільності врахування ортотропії в’язкопружних властивостей матеріалу при вирішенні задачі в’язкопружності.

Ключові слова


ремонтний бандаж; ортотропна в’язкопружність; інтегральне рівняння; квадратурна формула

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ