DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2014.58.49375

Нестационарная задача теплопроводности в трехмерной постановке для многослойных цилиндрических оболочек сложной формы: теория и эксперимент

А. Н. Шупиков, Е. В. Свет

Анотація


На основі методу занурення, отримано розв’язання задачі нестаціонарної теплопровідності у тривимірній постановці для багатошарових циліндричних оболонок складної форми в плані при нагріванні плівковим міжшаровим джерелом тепла. Проведено порівняння з результатами, отриманими у ході термографічного дослідження багатошарової циліндричної оболонки, яке підтверджує достовірність результатів, отриманих на основі підходу, який пропонується. Порівняння наведено для різних моментів часу.

Ключові слова


теплопроводность; многослойная оболочка; сложная форма; источник тепла; термографическое исследование

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ