№ 2 (2019)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Лідія Василівна Курпа – видатний вчений-математик і педагог (до ювілею з дня народження) PDF
I. Morachkovska, G. Timchenko 3-8
Задачі нестаціонарної теплопроводності електропровідних тіл у електромагнітному полі PDF (Русский)
H. Altenbach, K. Naumenko, D. Lavinsky, V. Konkin 9-13
Влияние тонкостенности на НДС профильных соединений с натягом PDF (Русский)
A. G. Andreev, V. A. Kovaleva 14-18
Пошкоджуваність та руйнування циліндричних твелів ядерних реакторів PDF
D. V. Breslavsky, A. V. Senko 19-23
Схема алгоритму покрокового приведення двох матриць у формі Шура до простого виду PDF
V. M. Grischenko 24-29
Моделирование и анализ колебаний корпуса турбины 500 МВт вблизи основной моды вертикальных колебаний PDF (Русский)
S. V. Krasnikov 30-34
Оцінка залишкового ресурсу елементів конструкції насосу енергетичної установки на основі статистичної оцінки втомної міцності з прогнозованим стоншенням корпусних деталей внаслідок корозії PDF
O. O. Larin, K. E. Potopalska, A. S. Chetverikova 35-40
Вплив нелінійної складової в’язкого опору на тривалість вільних коливань осцилятора PDF
V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy 41-46
До розрахунку вільних коливань дисипативного осцилятора з нелінійною пружністю PDF
V. P. Olshanskiy 47-51
Кинетика напряженного и теплового состояния длинномерных сопрягаемых деталей при сборке с натягом PDF (Русский)
O. Schepkin, A. Andreev 52-64
Простий зсув: власні вектори тензорів коші-гріна обернені один проти іншого
M. Itskov, O. O. Larin 65-67