№ 38 (2018)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Анализ качества защемления консольной балки в зависимости от физических и геометрических параметров PDF (Русский)
R. A. Babudjan, A. G. Andreyev 3-7
Особливості спектру частот крутильних коливань трансмісій машин PDF
V. M. Grischenko 8-13
Моделирование и анализ собственных колебаний корпусных элементов турбоагрегата мощностью 500 МВт PDF (Русский)
S. V. Krasnikov 14-19
Проектування, аналіз та експериментальне дослідження статичної міцності композиційної біметалічної лопатки вентилятора головного провітрювання шахти PDF
V. G. Martynenko, M. I. Hrytsenko, S. V. Mavrody 20-31
Имитационное моделирование обкаточных режущих инструментов для формообразования неэвольвентных зубчатых колес с улучшенными функциональными свойствами PDF (Русский)
G. Y. Martinenko, S. A. Mironenko, T. E. Tretyak 32-36
Про удар в’язкопружного тіла по нерухомому півпростору PDF
V. P. Olshanskiy 37-41
Влияние предварительно напряженного состояния на частоты несущих конструкций гидротурбин PDF (Русский)
N. V. Smetankina, S. Y. Misura, O. V. Lynnyk 42-48
Дослідження субгармонійних режимів коливань на прикладі системи з двома ступенями свободи при імпульсному навантаженні PDF
A. Y. Tanchenko 49-55
Комп’ютерне моделювання геометричних аномалій у з’єднаннях з натягом PDF
A. V. Shchepkin, A. G. Andreev 56-59
Аналіз пружної характеристики пневмоамортизатора PDF (English)
O. O. Larin, Y. Y. Beskrovnyi 60-63