Поточний номер

№ 2 (2020): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"
Опубліковано: 2020-12-28

Статті

Переглянути всі випуски
ISBN: 2078-9130

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Морачковський О.К.

Журнал індексується у системах Index Copernicus Journals Master List, Google Scholar, CrossRef. Детальніше...

Видання "Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з технічних наук. Детальніше...

Детальну інформацію про журнал та редакційну політику можна знайти за цим посиланням.

 

Шановні відвідувачі сайту! На поточний момент сайт знаходиться на реконструкції. Певні елементи сайту можуть працювати некоректно або бути відсутні!

Перейти до Авторського центру Подати статтю Керувати поданнями

 

Інформація про журнал Редколегія Контакти

 

До опублікування у журналі приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформівного твердого тіла, теорії коливань, теорії надійності тощо. Публікуються лише роботи, що відповідають вимогам оформлення та вимогам щодо дотримання етичних норм при опублікуванні статей. Детальну інформацію щодо тематики статей, вимог до оформлення і порядку розгляду дивіться у Авторському центрі.

Основні наукові напрямки:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.