Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.

До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.


Зображення домашньої сторінки журналу


№ 26 (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

Статті

К 90-летию со дня рождения Академика НАН Украины Владимира Логвиновича Рвачева PDF (Русский)
Tatyana Ivanivna Sheyko, Lidiya Vasylivna Kurpa, Olena Olegivna Bezdetko, Andriy Olexandrovich Osetrov 7-26
Вековой юбилей профессора Льва Израилевича Штейнвольфа PDF (Русский)
Ju. M. Andreev, E. I. Drujinin, A. A. Larin 27-31
Ударное деформирование тонкостенной конструкции PDF (Русский)
L. V. Avtonomova, S. V. Bondar, A. V. Stepuk, V. L. Khavin, S. Y. Shergin 32-34
Оптимизация круглых пластин при нестационарном нагружении PDF (Русский)
V. F. Vasilchenko, A. N. Lomakin 35-37
Взаимное влияние соединений с натягом PDF (Русский)
D. G. Vinogradsky, A. G. Andreev 37-44
Нестационарные колебания струн и их систем, контактирующих с различными сосредоточенными нагрузками PDF (Русский)
A. V. Voropay, E. S. Malakhov 45-49
Численное моделирование температурного поля заготовок при индукционном нагреве для изготовления подшипниковых колец PDF (Русский)
I. D. Grozenok, E. A. Simson, A. V. Stepuk, S. Y. Shergin 50-53
Трибологічна система ультразвукового зварювання. підсистема ультразвукового інструменту PDF
S. M. Isakov, O. S. Isakov, S. I. Marusenko 54-56
Моделирование корпуса паровой турбины и анализ основных вибрационных характеристик PDF (Русский)
S. V. Krasnikov 56-59
Анализ деформирования составных конструкций при электромагнитном прессовании PDF (Русский)
D. V. Lavinsky 60-63
Експериментальна оцінка характеристик опору втомі гумо-кордних композитів при деформуванні в напряму ортогональному армуванню до та після штучного старіння PDF
O. O. Larin 63-68
Исследование НДС диска бороны на индивидуальной пружинной стойке PDF (Русский)
E. A. Simson, D. S. Yagudin 68-70
Анализ прочности и динамики поворотно-симметричных многокомпонентных конструкций (подшипниковых узлов качения) PDF (Русский)
E. A. Simson, S. A. Nazarenko 71-74
Анализ релаксации контактного давления между вязкоупругим композитным бандажом и трубопроводом PDF (Русский)
V. G. Sukiasov 74-77
О прогнозировании времени до разрушения при ползучести осесимметрично нагруженных полых цилиндров и цилиндрических оболочек PDF (Русский)
S. N. Sklepus, A. Z. Galishin 77-84
Исследование ползучести и повреждаемости пологой оболочки из материала с характеристиками, зависящими от вида нагружения PDF (Русский)
S. N. Sklepus 85-88
Исследование динамической устойчивости регулятора давления с пневматическим управлением при учете колебаний столбов газа в трубопроводах PDF (Русский)
S. A. Shevchenko, A. L. Grigoriev, M. S. Stepanov 89-108
Dangerous bifurcations in 2-dof vibroimpact system PDF (English)
V. A. BAZHENOV, O. S. Pogorelova, T. G. Postnikova 109-113
Some Stationary Deformation Problems for Compound Shells of Revolution PDF (English)
Y. M. Grigorenko, E. I. Bespalova, N. P. Yaremchenko 114-117
Vibration Diagnostics of Rolling Mills Based on Nonlinear Effects in Dynamics PDF (English)
Pavel V. Krot, Vladimir V. Korennoy 118-123