Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин


Зображення домашньої сторінки журналу

ISBN: 2078-9130

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Морачковський О.К.

Журнал індексується у системах Index Copernicus Journals Master List, Google Scholar, CrossRef. Детальніше...

Видання "Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з технічних наук. Детальніше...

Детальну інформацію про журнал та редакційну політику можна знайти за цим посиланням.

 

Шановні відвідувачі сайту! На поточний момент сайт знаходиться на реконструкції. Певні елементи сайту можуть працювати некоректно або бути відсутні!

Перейти до Авторського центру Подати статтю Керувати поданнями

 

Інформація про журнал Редколегія Контакти

 

До опублікування у журналі приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформівного твердого тіла, теорії коливань, теорії надійності тощо. Публікуються лише роботи, що відповідають вимогам оформлення та вимогам щодо дотримання етичних норм при опублікуванні статей. Детальну інформацію щодо тематики статей, вимог до оформлення і порядку розгляду дивіться у Авторському центрі.

Основні наукові напрямки:

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

№ 2 (2019): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" ISSN: 2078-9130

Зміст

Статті

Лідія Василівна Курпа – видатний вчений-математик і педагог (до ювілею з дня народження) PDF
I. Morachkovska, G. Timchenko 3-8
Задачі нестаціонарної теплопроводності електропровідних тіл у електромагнітному полі PDF (Русский)
H. Altenbach, K. Naumenko, D. Lavinsky, V. Konkin 9-13
Влияние тонкостенности на НДС профильных соединений с натягом PDF (Русский)
A. G. Andreev, V. A. Kovaleva 14-18
Пошкоджуваність та руйнування циліндричних твелів ядерних реакторів PDF
D. V. Breslavsky, A. V. Senko 19-23
Схема алгоритму покрокового приведення двох матриць у формі Шура до простого виду PDF
V. M. Grischenko 24-29
Моделирование и анализ колебаний корпуса турбины 500 МВт вблизи основной моды вертикальных колебаний PDF (Русский)
S. V. Krasnikov 30-34
Оцінка залишкового ресурсу елементів конструкції насосу енергетичної установки на основі статистичної оцінки втомної міцності з прогнозованим стоншенням корпусних деталей внаслідок корозії PDF
O. O. Larin, K. E. Potopalska, A. S. Chetverikova 35-40
Вплив нелінійної складової в’язкого опору на тривалість вільних коливань осцилятора PDF
V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy 41-46
До розрахунку вільних коливань дисипативного осцилятора з нелінійною пружністю PDF
V. P. Olshanskiy 47-51
Кинетика напряженного и теплового состояния длинномерных сопрягаемых деталей при сборке с натягом PDF (Русский)
O. Schepkin, A. Andreev 52-64
Простий зсув: власні вектори тензорів коші-гріна обернені один проти іншого
M. Itskov, O. O. Larin 65-67