Про журнал

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:

 • Прикладна теорія коливань.
 • Прикладна теорія пружності.
 • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
 • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
 • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
 • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
 • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.
 • Методи для вирішення прикладних задач засобами сучасних комп'ютерних технологій.
 • Моделювання складних об’єктів, процесів і систем.
 • Розробка та використання новітніх інформаційних технологій для вирішення практичних задач.

Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.

До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Поточний номер

№ 2 (2023): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин"
Опубліковано: 2024-01-31

Статті

Переглянути всі випуски

ISBN: 2078-9130

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Морачковський О.К.

Журнал індексується у системах Index Copernicus Journals Master List, Google Scholar, CrossRef. Детальніше...

Видання "Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з технічних наук. Детальніше...

Детальну інформацію про журнал та редакційну політику можна знайти за цим посиланням.

 

Шановні відвідувачі сайту! На поточний момент сайт знаходиться на реконструкції. Певні елементи сайту можуть працювати некоректно або бути відсутні!

Перейти до Авторського центру Подати статтю Керувати поданнями

 

Інформація про журнал Редколегія Контакти

 

До опублікування у журналі приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформівного твердого тіла, теорії коливань, теорії надійності тощо. Публікуються лише роботи, що відповідають вимогам оформлення та вимогам щодо дотримання етичних норм при опублікуванні статей. Детальну інформацію щодо тематики статей, вимог до оформлення і порядку розгляду дивіться у Авторському центрі.

Основні наукові напрямки:

 • Прикладна теорія коливань.
 • Прикладна теорія пружності.
 • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
 • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
 • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
 • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
 • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.