Програмний засіб для обробки даних з довготривалої міцності матеріалів з використанням кривих Едвардса

Автор(и)

  • Дмитро Бреславський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-3792-5504
  • Андрій Хорошун Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0009-0001-4369-137X
  • Альона Сенько Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-9961-7419
  • Оксана Татарінова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-3090-8469

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-9130.2023.2.292955

Анотація

Надано опис розробленого програмного засобу для збереження та аналізу даних з високотемпературного деформування та довготривалої міцності металевих матеріалів. Для його реалізації як веб-застосунку обрано веб-фреймворк з відкритим кодом Laravel. Рішення Voyager використовується спільно з ним як графічний інтерфейс для взаємодії з базою даних. Для побудови графіків використовується рішення на мові програмування JavaScript з використанням технології Canvas. Описано основні класи та компоненти. За допомогою діаграм варіантів використання показано можливість застосування програмного засобу в інженерній практиці обробки даних експериментальних високотемпературних досліджень повзучості та руйнування. Запропоновано підхід та алгоритм для апроксимації кривих довготривалої міцності загального вигляду, що включають різні типи руйнування, з застосуванням кривих Едвардса. З їхнім використанням отримано аналітичний нелінійний вираз для функціональної залежності між часом до руйнування та руйнівним напруженням. Обговорюються апроксимації різних типів кривої довготривалої міцності, що відповідають процесам накопичення пошкоджуваності у матеріалі за різними типами фізичних механізмів. Продемонстровано небажану можливість отримання завищеного значення часу до руйнування у випадку малих та середніх значень напружень без використання інформації щодо ділянок міжзеренного руйнування, руйнування завдяки окисленню чи корозії та старіння на кривій довготривалої міцності. Використання розробленого програмного засобу , підходу та способу аналітичного представлення функціональної залежності значень руйнівного напруження від часу в еволюційному рівнянні для параметру пошкоджуваності дозволяє проводити уточнені розрахунки елементів конструкцій, що працюють в умовах високотемпературного навантаження.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31