DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2011.52.50106

Смешанный вариационный функционал для численных исследований динамической ползучести начально-анизотропных тел

В. Н. Соболь

Анотація


Для розв’язування початково-крайових задач динамічної повзучості початково-анізотропних тіл застосовано змішаний варіаційний функціонал. Стаціонарні умови для функціоналу відшукуються за подовженням у часі розв’язків, які прийняті за варіаційно-структурним методом теорії R-функцій. Рівняння стану динамічної повзучості матеріалів конкретизовані відносно швидкостей незворотних деформацій повзучості та пошкоджень. Чисельні оцінки ресурсу отримані для циліндра під внутрішнім тиском, що пошкоджується внаслідок динамічної повзучості.

Ключові слова


Динамическая ползучесть; начально-краевые задачи; теория R-функций

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ