DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2011.52.50101

Анизотропная модель усталостной повреждаемости стекловолоконного композита

А. Моваггар, Г. И. Львов

Анотація


Метою цієї роботи є побудова енергетичної моделі анізотропної пошкоджуваності для прогнозування втомлисної міцності та оцінки накопичених пошкоджень в композиційних матеріалах. У роботі міра пошкоджуваності представляється симетричним тензором другого рангу. Прийнята гіпотеза, що швидкість накопичення пошкоджень залежить від енергії пружної деформації композиту. Параметри енергетичної моделі, які визначають швидкість накопичення пошкоджень, знаходять за результатами експериментів на втомлисну міцність зразків із скловолоконного композиту СТЕФ-1. Показано, що запропонований варіант теорії добре відображає процес накопичення втомлисних пошкоджень та руйнування склопластика.

Ключові слова


Анизотропная повреждаемость; композиционные материалы; стеклопластик

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ