DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2007.22.50036

Об исследовании критических скоростей ротора компрессора дизеля 6ТД-2 с нелинейной опорой

А. И. Зайцев, В. М. Шатохин

Анотація


Розроблено метод розрахунку критичних швидкостей роторів компресорів дизелів типу 6ТД з урахуванням нелінійного характеру опор. У його основі лежать методи початкових параметрів і гармонічної лінеаризації разом з ідеєю побудови скелетних кривих. Приведено результати розрахунково-експериментальних досліджень.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ