DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2002.10.49966

Вариационно-структурный метод в задачах ползучести гибких пластин

С. Н. Склепус

Анотація


В статті розглядається задача повзучості гнучких пластин складної форми. Наведено варіаційну постановку задачі на основі варіаційного принципу в формі Лагранжа. Метод розв'язку нелінійної задачі повзучості базується на сумісному застосуванні методів R-функцій, Рітца та Рунге-Кутта-Мерсона. Наведені результати розрахунку повзучості квадратної пластини та пластини складної геометричної форми.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ