Моделирование функций влияния при изгибе пластин на основе матричного метода начальных параметров и метода вариационных итераций

Автор(и)

  • В. К. Науменко
  • К. В. Науменко
  • В. П. Шульгин

Анотація

У статті показана побудова функцій впливу (функцій Гріна) при вигині прямокутних тонких пластин від зосереджених статичних і кінематичних впливів. В основу побудови математичної моделі цієї задачі покладені ММПП (матричний метод початкових параметрів), МВІ (метод варіаційних ітерацій), метод Рітца. Наведені численні розв'язання двох часткових задач, отримані за допомогою ЕОМ, які узгоджуються з відомими.

##submission.downloads##