DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2004.31.49846

Обратная нестационарная задача теории упругости для цилиндрической оболочки

Е. Г. Янютин, А. С. Шарапата

Анотація


Представлено стійке до похибок чисельно-аналітичне рішення некоректної оберненої задачі з ідентифікації закону зміни за часом нестаціонарного імпульсного навантаження, яке діє на круглу циліндричну оболонку скінченної довжини. Осесиметричний рух шарнірно-опертої оболонки в межах пружності моделюється на підґрунті уточненої теорії С.П.Тимошенко.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ