DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2004.31.49841

Нестационарное распределение давления в магистральном газопроводе подземной прокладки с учетом тепловых и нелинейных эффектов

А. В. Якунин, В. А. Ратаушкин

Анотація


Розглядаються слабо нестаціонарні неізотермічні керовані процеси транспорту газу, що дозволяє використати ряд спрощуючих припущень про характер течії. Пропонується інтегрально-різницева модель розподілу тиску газу вздовж трубопроводу, одержана на основі методу малого параметра і декомпозиції крайової задачі в рамках операційного числення. Рекурентні процедури послідовного інтегрування можна реалізувати як стандартними методами, так і на основі попередньої апроксимації ядер інтегральних операторів та їх аргументів.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ