DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2005.47.49818

Нелинейные изгибно-продольные колебания вращающихся стержней

Н. В. Ширяева, К. В. Аврамов

Анотація


Стаття присвячена дослідженню геометрично нелінійних повздовжньо-ізгибних коливань стержнів, що обертаються. Стержень моделюється із застосуванням гіпотез Ейлера-Бернулі. Коливання стержня подаються у вигляді ряду по власним формам лінійних коливань нерухомого стержню. У роботі були виведені звичайні диференційні рівняння нелінійних коливань.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ