DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2006.21.49735

Влияние присоединенных масс на динамическую устойчивость цилиндрических оболочек в сверхзвуковом потоке

Е. А. Курилов

Анотація


Розглядається аеропружня стійкість циліндричної оболонки з приєднаними масами в надзвуковому потоці газу. Рівняння теорії пологих оболонок Донела-Муштарі-Власова використано для аналізу динаміки оболонки. Взаємодію потоку та оболонки описано за допомогою лінійної поршневої теорії. Дискретизацію проведено за допомогою методу Бубнова-Гальоркіна. Проаналізовано ефект віброгасіння.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ