DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2006.21.49707

Нелинейные свободные колебания закрученных вращающихся стержней

К. В. Аврамов, Н. В. Ширяева, Ю. А. Ищук, Л. В. Розова

Анотація


У статті наведена система трьох диференційних рівнянь у частинних похідних, що описує ізгибно-ізгибно-крутильні коливання закрученого стержня. В статті припускається, що центр тяжіння та центр зрушення знаходяться у різних точках. Для дискретизації цієї системи застосовується метод нелінійних нормальних форм. Вільні нелінійні коливання досліджуються методом Шоу-П’єра.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ