DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2008.36.49637

Методика расчета электромагнитных и термомеханических процессов в роторах турбогенераторов при переходных режимах

Н. Г. Шульженко, М. Г. Пантелят, Н. Г. Гармаш, А. Н. Сафонов

Анотація


Представлено основні рівняння, що описують просторові нестаціонарні електромагнітні та теплові поля в роторі турбогенератора і термомеханічний стан ротора на різних режимах експлуатації. Запропоновано математичні моделі зв'язаних процесів, що враховують такі основні фізичні явища і чинники, як залежність електрофізичних, теплофізичних і механічних властивостей матеріалів від температури, а також нелінійні значення магнітної проникності сталі ротора. Методика розрахунку базується на розв’язанні просторових початково-крайових зв'язаних задач електромагнетизму, теплопровідності і термопружності у варіаційних постановках з використанням методу скінченних елементів.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ