DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2008.47.49630

Определение импульсного нагружения балки

Е. Г. Янютин, Г. А. Гнатенко

Анотація


В статті розглядаються пряма і обернена задача теорії пружності про імпульсну дію на пружну балку скінченої довжини. Пропонується методика визначення закону зміни нестаціонарної дії в часі. Наводяться результати чисельних експериментів з ідентифікації невідомого навантаження на основі вихідних даних аналітичних і експериментальних досліджень.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ