DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2008.47.49621

Применение RFM и сплайн-аппроксимации к исследованию задач изгиба многослойных пологих оболочек

А. А. Осетров

Анотація


Розглядається НДС пологих багатошарових оболонок складної форми у плані з різними видами граничних умов. Математична модель задачі уявляє собою систему рівнянь, яка складена відносно прогину, переміщень у площині оболонки та кутів нахилу нормалі до серединної поверхні згідно з уточненою теорією типу Тимошенко для оболонок. Розв’язок поставленої задачі виконується варіаційно-структурним методом з використанням сплайн-апроксимації невизначених компонент структури розв’язку. Отримані чисельні результати ілюструють ефективність запропонованого методу і створеного програмного забезпечення.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ