DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2008.47.49609

Изгиб пологих ортотропных оболочек на упругом основании при геометрически нелинейном деформировании

Е. И. Любицкая

Анотація


Розглянуто геометрично нелінійний згин тонких ортотропних пологих оболонок при поперечному навантаженні які взаємодіють з пружною основою типу Вінклера. На базі теорії R-функцій та варіаційних методів надано розв’язки задачі для оболонок складної форми в плані; наведено алгоритм знаходження верхнього та нижнього критичного навантаження. Досліджено закономірності впливу форми плану та жорсткості основи на напружено-деформовний стан ортотропних оболонок.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ