DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2008.47.49597

Порівняльна оцінка чисельного рішення двомірних задач теплопровідності методом граничних інтегральних рівнянь

В. М. Грищенко, С. В. Гладков

Анотація


Розглядається формалізм методу ГІР при рішенні рівнянь в частинних похідних. Проведені порівняльні розрахунки модельних задач плоскої теплопровідності.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ