DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2012.67.49393

Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для розв’язку трьохвимірних нестаціонарних задач теплопровідності методом скінченних елементів

Д. В. Бреславський, С. О. Пащенко

Анотація


Стаття присвячена розв’язанню трьохвимірних задач нестаціонарної теплопровідності методом скінченних елементів. Розглянуто метод та алгоритм розв’язку задачі з використання восьми вузлового скінченного елемента. Проведене порівняння чисельних та аналітичних даних показало цілком задовільну степінь достовірності отриманих розв’язків.

Ключові слова


температура; нестаціонарна теплопровідність; метод скінченних елементів; програмний засіб; чисельне моделювання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ