DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2012.67.49392

Вплив космічної радіації та циклічності навантаження на пошкоджуваність стрижневих елементів

Д. В. Бреславський, О. О. Бреславська, О. А. Татарінова

Анотація


В статті надано рівняння стану теплової та радіаційної повзучості, що супроводжується механізмами незворотної пошкоджуваності, які сформульовані для випадку періодичної зміни температур та напружень. Рівняння запропоновано для аналізу деформування та довготривалої міцності конструктивних елементів, що експлуатуються на космічних літальних апаратах. Розглянуто вплив механізмів пошкоджуваності внаслідок теплової повзучості, електронного опромінювання й циклічності змінювання температур на швидкість накопичування пошкоджень й час до закінчення прихованого руйнування полімерного стрижня.

Ключові слова


повзучість; пошкоджуваність; радіаційне опромінювання; температура; напруження; періодична зміна; руйнування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ