До розрахунку релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів при нестаціонарному одновісному деформуванні

Автор(и)

  • Я. В. Павлюк

Ключові слова:

нелінійна в’язкопружність, нелінійна повзучість, нелінійна релаксація, дробово-експоненційне ядро спадковості, нелінійно-в’язкопружні матеріали, нестаціонарне навантаження

Анотація

Розглянуто задачу визначення релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів при різних режимах нестаціонарного деформування, а саме в умовах стаціонарного, одноступневого і циклічного деформування. Розрахунок будується на основі нелінійної моделі в’язкопруж¬ності із незалежною від часу нелінійністю за рахунок використання діаграми миттєвого деформування, як ізохрони для нульового моменту часу і згладжуючих кубічних сплайнів в якості апроксимації нелінійних діаграм миттєвого деформування, що задають нелінійнність моделі. Програма навантаження реалізується у вигляді послідовності елементарних навантажень, що задаються за допомогою одиничних функцій Хевісайда. Розв’язані і експериментально апробовані задачі розрахунку деформацій повзучості і релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів за умов одновісного ступеневого навантаження, часткового розвантаження, а також циклічного навантаження.

##submission.downloads##