DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2014.57.49391

До розрахунку релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів при нестаціонарному одновісному деформуванні

Я. В. Павлюк

Анотація


Розглянуто задачу визначення релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів при різних режимах нестаціонарного деформування, а саме в умовах стаціонарного, одноступневого і циклічного деформування. Розрахунок будується на основі нелінійної моделі в’язкопруж¬ності із незалежною від часу нелінійністю за рахунок використання діаграми миттєвого деформування, як ізохрони для нульового моменту часу і згладжуючих кубічних сплайнів в якості апроксимації нелінійних діаграм миттєвого деформування, що задають нелінійнність моделі. Програма навантаження реалізується у вигляді послідовності елементарних навантажень, що задаються за допомогою одиничних функцій Хевісайда. Розв’язані і експериментально апробовані задачі розрахунку деформацій повзучості і релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів за умов одновісного ступеневого навантаження, часткового розвантаження, а також циклічного навантаження.

Ключові слова


нелінійна в’язкопружність; нелінійна повзучість; нелінійна релаксація; дробово-експоненційне ядро спадковості; нелінійно-в’язкопружні матеріали; нестаціонарне навантаження

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ