DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2014.57.49383

Аналітичне дослідження контактної поведінки ділянки трубопроводу з в’язкопружною ремонтною накладкою

Г. I. Львов, В. Г. Мартиненко

Анотація


У статті описано аналітичні дослідження напружено-деформованого стану ділянки трубопроводу з в’язкопружною ремонтною накладкою в плоскій постановці. Побудована крайова задача для інтегро-диференційних рівнянь та запропоновано метод її вирішення. Результати розрахунків представлено у вигляді графіків розподілу переміщень та напружень за радіусом та у часі. Зроблено висновок щодо впливу в’язкопружності на загальну оцінку міцності конструкції.

Ключові слова


трубопровід; бандаж; в’язкопружність; інтегральне рівняння

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ