Коливання, які описує модифіковане рівняння Релея

Автор(и)

  • Vasyl Pavlovych Olshanskiy
  • Stanislav Vasilevich Olshanskiy

Ключові слова:

квазілінійні автоколивання, видозмінене рівняння Релея, метод енергетичного балансу, чисельне інтегрування задачі Коші

Анотація

В статті досліджено варіанти коливального руху, який буде описувати відоме рівняння Релея, що відіграло важливу роль при моделюванні автоколивань, після заміни в ньому знаку дисипативної сили та введення там замість третього ступеня нелінійності довільного невід’ємного показника. Методом енергетичного балансу встановлено, що змінене таким чином рівняння руху, в залежності від значення показника нелінійності, може описувати різні варіанти коливань. Так рух зводиться до квазілійних автоколивань, коли показник ступеня менший одиниці. Їх амплітуда в усталеному режимі не залежить від початкових умов. Якщо показник степеня дорівнює одиниці, то лінійне рівняння може описувати усталені гармонічні коливання з амплітудою, що дорівнює початковому відхиленню системи від положення рівноваги або вільні коливання зі змінними розмахами. В залежності від знаку дисипативної сили розмахи або спадають або зростають з плином часу за експоненціальним законом. У другому випадку осцилятор втрачає стійкість. Якщо показник нелінійності у виразі дисипативної сили більший одиниці, то при «малих» початкових відхиленнях видозмінене рівняння описує вільні затухаючі коливання відносно нульового положення, а при «великих» стартових відхиленнях – коливання зі зростанням розмахів. Стійкий рух, спричинений «малим» стартовим збуренням, замінюється на втрату стійкості системи при «великих» збуреннях. Ці можливості рівняння типу Релея випливають не тільки із одержаних наближених аналітичних розв’язків, а також підтверджені чисельним інтегруванням модифікованого рівняння на комп’ютері. За підсумками такого інтегрування побудовано графіки коливань при різних варіантах руху. Вони стосуються конкретних розрахункових параметрів осциляторів і задовільно узгоджуються з результатами обчислень, за методом енергетичного балансу.

Посилання

Bogolyubov N.N., Mitropolsky Yu.A. Asimtoticheskiye metody v teorii nelineynykh kolebaniy [Asymptotic methods in the theory of nonlinear oscillations]. Moscow, Nauka. 1974. 504 p.

Avramov K.V., Mikhlin Yu.V. Nelineynaya dinamika uprugikh sistem [Nonlinear dynamics of elastic systems]. Moscow-Izhevsk: Institute of Computer Research, 2015. T.1. 716 p.

Babakov I.M. Teoriya kolebaniy [Theory of fluctuations]. Moscow, Drofa, 2004. 591 p.

Vasilenko M.V., Alekseychuk O.M. Teoriya kolyvan i stiykosti rukhu [Theory of oscillations and stability of motion]. Kiev, High School. 2004. 525 p.

Lazarev G.S. Avtokolebaniya pri rezanii metallov [Auto-oscillations during metal cutting]. Moscow, Higher School. 1971. 244 p.

Kragelsky I.V., Gittis N.V. Friktsionnyye avtokolebaniya [Frictional self-oscillations]. Moscow, Nauka, 1987. 181 p.

Panko Ya.G. Osnovy prikladnoy teorii kolebaniy i udara [Fundamentals of the applied theory of oscillations and shock]. Leningrad, Mechanical Engineering, 1976. 320 p.

Voytyuk D.G., Chovnyuk Yu.V., Gumenyuk Yu.O., Gutsol A.P. Fiziko-mekhanicheskiy analiz avtokolebatel'nykh ryzhimov raboty vibratsionnoy rykhlitel'noy lapy kul'tivatora [Physico-mechanical analysis of self-oscillating redheads of a vibrating cultivating paw of a cultivator]. Vibrations in Engineering and Technology. All-Ukrainian Scientific and Technical Journal, 2012. No 2(66). P. 10-16.

Loveykin V.S., Chovnyuk Yu.V., Kostina O.Yu. Doslidzhennya relaksatsiynykh avtokolyvan z sproshchenoyi kharakterystyky tertya u skrebkovykh konveyerakh pry transportuvanni sypkykh materialiv [Investigation of relaxation self-oscillations on the simplified characteristic of friction in scraper conveyors during transportation of bulk materials]. Mechanization of agricultural productions, Bulletin of KhNTUSG, 2013. No 135. P. 328-335.

Burlak V.V., Olshanskiу V.P., Malets O.M. Do rozrakhunku relaksatsiynykh avtokolyvan u skrebkovykh konveyerakh [To the calculation of relaxation self-oscillations in scraper conveyors]. Physical and computer technology: 19th International Scientific and Technical Conference. Conference proceedings. Kharkiv, FED, 2014. P. 120-123.

Olshanskiу V.P., Olshanskiу S.V., Tishchenko L.N. Kolyvannya dysypatyvnykh ostsylyatoriv [Oscillator oscillator oscillations]. Kharkiv, Miskdruk. 2015. 116 p.

Olshanskiу V.P., Tishchenko L.N., Olshanskiу S.V. Dynamika dysypatyvnykh ostsylyatoriv [Dynamics of Dissipative Oscillators]. Kharkiv, Miskdruk. 2016. 264 p.

Stocker J. Nelineynyye kolebaniya v mekhanicheskikh i elektricheskikh sistemakh [Nonlinear Oscillations in Mechanical and Electrical Systems]. Moscow, Publishing house of foreign countries literature. 258 p.

Olshanskiу V.P., Olshanskiу S.V. Vplyv neliniynoyi skladovoyi vyazkoho oporu na tryvalist vilnykh kolyvan ostsylyatora [Influence of nonlinear component of viscous resistance on the duration of free oscillations of the oscillator]. Bulletin of NTU "KPI". Series: Dynamics and strength of machines. 2019. No 2. P. 41-47.

Butenin N.V. Lunts Ya.L., Merkin D.R. Kurs teoreticheskoy mekhaniki [Course in Theoretical Mechanics]. Moscow, Nauka. 1985. 496 p.

Vibratsii v tekhnike. Spravochnik v shesti tomakh [Vibration in technology. Handbook in six volumes]. T. 2. Oscillations of nonlinear mechanical systems; edited by I.I. Blekhman. Moscow, Engineering, 1979. 351 p.

Abramovits A., Stigan I. Spravochnik po spetsial'nym funktsiyam (s formulami, grafikami i matematicheskimi tablitsami) [Handbook of special functions (with formulas, graphs and mathematical tables)]. Moscow, Science. 1979. 832 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-22