Трибологічна система ультразвукового зварювання. підсистема ультразвукового інструменту

S. M. Isakov, O. S. Isakov, S. I. Marusenko

Анотація


Розроблено підсистему ультразвукового інструменту з використанням програмного комплексу ANSYS, що інтегровано у трибологічну систему ультразвукового зварювання. Проведено моделювання ультразвукового інструменту, симетричного відносно осі, та чисельні розрахунки робочої резонансної частоти та форми коливань. Запропоновано підхід до інтегрування нової підсистеми у загальну трибологічну систему ультразвукового зварювання.

Ключові слова


трибологічна система; високочастотне навантаження; ультразвукове зварювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Isakov S.M. Trybosystema v yakosti modeli UZ zvaryuvannya. Informatsiyni tekhnolohiyi: nauka, tekhnika, tekhnolohiya, osvita, zdorov'ya: Tezy dopovidey XXI mizhnar. nauk.-prakt. konf., Ch.1 (Kharkiv) za red. prof. Tovazhnyans'koho L.L. Kharkiv, NTU "KhPI" (2013): 1 p.

Avtonomova L.V., Isakov S.N. Upravlenie parametrami tehnologicheskogo processa strukturnosvjazannoj akusticheskoj sistemy. Vostochno-evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij. Kharkiv 1/5 (2008): pp. 3-6.

Isakov S.N. Postroenie tribologicheskoj sistemy ul'trazvukovoj svarki. Visnyk NTU "KhPI". Zb. nauk. prats'. Seriya: Dynamika i mitsnist' mashyn. Kharkiv: NTU "KhPI", 63 (1036). 2013. pp. 55-59.

Isakov S., Kedrovskaya O. Designing of ultrasonic waveguides in conditions of spatial oscillations. MicroCAD’99 Information technologies: Science, Technique, Technology, Education, Health. Iss. 7, part 1 (1999). pp. 293-299.

Isakov S. Adaptive Structures Optimization. Modelling and Control of Adaptive Mechanical Structures - Fortschr.-Ber. VDI Reihe 11. Nr. 268. Düsseldorf: VDI Verlag (1998). pp. 249-256.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ісаков С.М. Трибосистема в якості моделі УЗ зварювання / С.М. Ісаков // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХІ міжнар. наук.-практ. конф., Ч.1 (Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – 1 с.


2. Автономова Л.В. Управление параметрами технологического процесса структурносвязанной акустической системы / Л.В. Автономова, С.Н. Исаков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х.: 2008. – № 1/5 (31-2008). – С. 3-6.


3. Исаков С.Н. Построение трибологической системы ультразвуковой сварки / С.Н. Исаков // Вісник НТУ «ХПІ». Зб. наук. праць. Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 63 (1036). – C. 55-59.


4. Isakov S. Designing of ultrasonic waveguides in conditions of spatial oscillations/ S. Isakov, О. Kedrovskaya // MicroCAD’99 "Information technologies: Science, Technique, Technology, Education, Health". – 1999. – Iss. 7, part 1. – P.293-299.


5. Isakov S. Adaptive Structures Optimization / S. Isakov // Modelling and Control of Adaptive Mechanical Structures – Fortschr.-Ber. – VDI Reihe 11 Nr. 268. – Düsseldorf: VDI Verlag 1998.- PP. 249-256.

1. Ісаков С.М. Трибосистема в якості моделі УЗ зварювання / С.М. Ісаков // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХІ міжнар. наук.-практ. конф., Ч.1 (Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – 1 с. 2. Автономова Л.В. Управление параметрами технологического процесса структурносвязанной акустической системы / Л.В. Автономова, С.Н. Исаков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х.: 2008. – № 1/5 (31-2008). – С. 3-6. 3. Исаков С.Н. Построение трибологической системы ультразвуковой сварки / С.Н. Исаков // Вісник НТУ «ХПІ». Зб. наук. праць. Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 63 (1036). – C. 55-59. 4. Isakov S. Designing of ultrasonic waveguides in conditions of spatial oscillations/ S. Isakov, О. Kedrovskaya // MicroCAD’99 "Information technologies: Science, Technique, Technology, Education, Health". – 1999. – Iss. 7, part 1. – P.293-299. 5. Isakov S. Adaptive Structures Optimization / S. Isakov // Modelling and Control of Adaptive Mechanical Structures – Fortschr.-Ber. – VDI Reihe 11 Nr. 268. – Düsseldorf: VDI Verlag 1998.- PP. 249-256.
DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2016.26.79928

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.