Нестационарные колебания пластины с дополнительной вязкоупругой опорой

А. В. Воропай

Анотація


Механічна система складається з прямокутної пластини середньої товщини шарнірно-обпертої по контуру і додаткової зосередженої в'язкопружної опори. На пластину діє нестаціонарне навантаження, що викликає коливання. Розрахунки зводяться до аналізу інтегральних рівнянь Вольтерра, які розв’язуються чисельно з використанням методу регуляризації А. М. Тихонова. Наведено приклад розрахунку прогину пластини з додатковою в'язкопружною опорою, а також показана реакція між пластиною і додатковою опорою.

Ключові слова


пластины средней толщины; нестационарное нагружение; сосредоточенная вязкоупругая опора; интегральные уравнения Вольтерра; метод регуляризации.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2015.55.72562

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.