DOI: https://doi.org/10.20998/2078-9130.2015.55.72558

Ползучесть железобетонных элементов конструкций

Д. В. Бреславский, А. А. Чупрынин, Н. В. Середа

Анотація


Статтю присвячено опису розрахункового методу оцінювання повзучості залізобетонних конструкцій. Розглянуто рівняння, що описують повзучість, їхнє застосування для різних режимів навантаження та марок бетону. Наведено методику проведення розрахунків, що дозволяє визначати напружено–деформований стан залізобетонних конструкцій при короткочасному та довготривалому навантаженні на основі методу скінчених елементів (МСЕ). Розглянуто приклад розрахунку повзучості залізобетонної плити безбалкового перекриття, наведено дані щодо релаксації напружень через десять років експлуатації.

Ключові слова


ползучесть; изохрона; железобетонная конструкция; МКЭ; тонкая пластина

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ